REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI

REGULAMIN postępowania rekrutacyjnego do Technikum Nr 5 i Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy w roku szkolnym 2019/2020 dla kandydatów po gimnazjum


REGULAMIN postępowania rekrutacyjnego do Technikum Nr 5 i Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy w roku szkolnym 2019/2020 dla kandydatów po szkole podstawowej


REGULAMIN postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy w roku szkolnym 2019/2020


Dla absolwentów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych punkty rekrutacyjne w Technikum Nr 5 i Liceum Ogólnokształcącego Nr V będą przyznawane za oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

Dla absolwentów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych punkty rekrutacyjne w Technikum Nr 5 i Liceum Ogólnokształcącym Nr V będą przyznawane za oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy
  • geografia

W roku szkolnym 2019/2020 w oddziałach sportowych będzie odbywać się szkolenie sportowe w kierunku piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.