INFORMACJE DYREKTORA

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń –luty 2020 r.–Formuła 2012

Zgodnie z harmonogramem przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ),  w Formule 2012  (kwalifikacje „jednoliterowe”), wyniki tego egzaminu, przeprowadzonego w sesji styczeń –luty 2020 r., zostaną przekazane zdającym: w sposób określony przez dyrektora danej szkoły/placówki.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy określa następujący sposób przekazania wyników uczniom, którzy w sesji styczeń-luty 2020 zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe A.35, A.36, A.26 i A.27:

– indywidulane wyniki zostaną przesłane zdającym za pomocą dziennika elektronicznego dnia 20.03.2020 r. po godzinie 10.00

Jednocześnie dyrektor OKE uprzejmie informuje, że ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom  został określony w harmonogramie jako „do 31 marca”. Okręgowe komisje egzaminacyjne będą przekazywały Państwu szczegółowe informacje w tej kwestii i ustalały z dyrektorami szkół sposób przekazania dokumentów.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br.  do dyrektora macierzystej szkoły. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail  do sekretariatu szkoły ekonomik@adner.net .

W przypadku braku możliwości wydrukowania i podpisania oraz  zeskanowania / zrobienia zdjęcia  proszę wypełnić deklarację  w załączonym formacie.docx i przesłać na adres e-mail do sekretariatu szkoły.

W załączeniu: deklaracja w formacie. docx

Dane do wypełnienia deklaracji:

Termin: Sesja czerwiec-lipiec 2020

Technik ekonomista – symbol cyfrowy zawodu   331403

A.35  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36  Prowadzenie rachunkowości

Technik organizacji reklamy – symbol cyfrowy  zawodu  333906

A.26  Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27  Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

W razie pytań i wątpliwości : Mirosława Ryś;  miravip@interia.pl; tel.: 601693490