INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW DOT. ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Drodzy Maturzyści!

W związku z Waszym udziałem w konsultacjach przedmiotowych, biblioteka szkolna będzie czynna dla Was od wtorku 26.05.2020 do piątku 29.05.2020 w godzinach od 8 do 12. Bardzo proszę, podczas Waszej obecności w szkole, podejść do biblioteki w celu rozliczenia się z wypożyczeń.

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w trakcie epidemii COVID-19:

1. W bibliotece może przebywać (oprócz bibliotekarza) tylko jeden czytelnik (nauczyciel, pracownik szkoły, uczeń, rodzic lub opiekun prawny ucznia).
2. Czytelnicy, oczekujący w kolejce, mają obowiązek zachowania bezpiecznej odległości dwóch metrów od innych osób.
3. Bibliotekarz jest zaopatrzony w rękawiczki ochronne, a w czasie wizyty czytelnika ma obowiązek zakrycia nosa i ust.
4. Każda osoba przed wejściem do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce oraz zasłonić nos i usta.
5. Czytelnik ma obowiązek zachować dwumetrową odległość (nie przekraczać oznaczonej linii).
6. Czytelnik zwracając książki, pozostawia je w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu – na stoliku, znajdującym się w strefie dostępnej dla czytelnika.
7. Przyjęte, zwrócone książki bibliotekarz umieszcza w pudle, opisanym datą i odstawia na trzydniową kwarantannę (książek nie można dezynfekować).
8. Czytelnik nie ma możliwości wolnego dostępu do regałów bibliotecznych. Książki można wyszukać przy pomocy serwisu Mol lub prosząc o pomoc bibliotekarza.
9. Bibliotekarz dezynfekuje stolik, blat po każdej wizycie czytelnika oraz sprzęt komputerowy przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu.

Nauczyciele bibliotekarze

Marzena Bojanowska

Agnieszka Kawałko