EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 27.08.2021 (piątek) i 30.08.2021 (poniedziałek).

Szczegółowy harmonogram jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Uczniowie i rodzice proszeni są o zapoznanie się z nim.