ZASTĘPSTWA

ZASTĘPSTWA NA 21  MARCA 2019 (CZWARTEK)

21 marca ( czwartek) DZIEŃ SPORTU

Zbiórka klas 8:30 – Hala ZSE, ul. Pionierów 10

Rozpoczęcie zawodów: 9:00

Młodzież będzie rywalizowała w turnieju piłki siatkowej. Zespoły będą złożone z uczniów klas z danego rocznika, tj. reprezentacja klas pierwszych, reprezentacja klas drugich i reprezentacja klas trzecich. Każda klasa deleguje do danej reprezentacji 4 zawodników (w tym minimum jedna dziewczyna). Klasy 1 i 2 LO rozegrają mecz miedzy sobą, nie będą rywalizowały z klasami technikum. Mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów, każdy set do 15 punktów, ewentualny tie – break do 11. Mecze sędziować będą uczniowie klas sportowych nie zaangażowani w grę.

Harmonogram gier:

Około godziny 9:00 Reprezentacja klas pierwszych – Reprezentacja klas trzecich

                    9:45 1 LO – 2 LO

                    10:30 Reprezentacja klas drugich – Reprezentacja klas trzecich

                    11:15 Reprezentacja klas pierwszych – Reprezentacja klas drugich

Dla każdej z drużyn przewidziane są dyplomy oraz puchary.

Opiekę nad klasami sprawują wychowawcy klas, oraz dodatkowo

Opiekunem klasy 3TOR jest p. Jadwiga Wróblewska

Opiekunem klasy 1TOR jest p.Jolanta Mączyńska

Opiekunem klasy 3TE1 jest p.W.Cejmer

Nauczyciele którzy nie mają wychowawstw sprawują opiekę nad uczniami wg przydziału :

p.M.Czuwara klasa 1TE

p.D.Lubieniecka klasa 2TRE

p.A.Synowska klasa 1TOR

p.J.Światkowski klasa 3TOR

Klasy maturalne w dniu 21 03 przychodzą na lekcje wg planu :

Klasa 4TE1:

lekcja 1 –geografia p.Ł. Lesiów s.4

lekcja 2 –matematyka p.M.Malak s.4

lekcja 3- matematyka p.M.Malak s.4

lekcja 4 – j.niemiecki p.A.Hubisz s4

Klasa 4TE2:

lekcja 1 –matematyka p.A.Winnicki Hul

lekcja 2 –j.polski  p.A.Rogozińska

lekcja 3 – j.niemiecki p.A.Hubisz (całość)

lekcja 4 –j.polski p.A.Rogozińska

Klasa 4TOR :

lekcja 1-j.polski p.A.Rogozińska

lekcja 2 – geografia p.Ł.Lesiów

lekcja 3-j.polski p.A.Rogozińska

lekcja 4-geografia p.Ł.Lesiów

Klasa 3LO:

lekcja 1- biologia p.M.Czuwara

lekcja 2 –j.polski p.A.Szkolak-Osiak

lekcja 3-j.polski p.A.Szkolak-Osiak

lekcja 4 –j.polski p.A.Szkolak-Osiak