KADRA SZKOŁY

Krzysztof Osiak DYREKTOR SZKOŁY

informatyka

Jacek Bernacki WICEDYREKTOR SZKOŁY

– geografia

Mirosława Ryś KIEROWNIK PRAKTYK

– pracownia symulacji działalności gospodarczej

Agnieszka Szkolak-Osiak – język polski
Agnieszka Rogozińska – język polski
Wiesława Cejmer – język angielski
Marcin Witowski – język angielski
Artur Fila – język angielski
Anna Kapusta – język angielski
Aneta Hubisz – język niemiecki

– język niemiecki zawodowy

Justyna Kowal  
Joanna Balawajder – język niemiecki

– język niemiecki zawodowy

Małgorzata Malak – matematyka
Andrzej Winnicki Hul – matematyka
Agata Rogóż – chemia

– marketing

– organizacja reklamy

Monika Czuwara – fizyka

– biologia

Łukasz Lesiów – geografia

– informatyka

Arkadiusz Jackowiak – historia

– historia i społeczeństwo

– wiedza o społeczeństwie

Dariusz Karaszewski – historia
Jacek Świątkowski – pracownia ekonomiczno-informatyczna

– grafika komputerowa

– podstawy projektowania graficznego

– podstawy poligrafii

Wojciech Ząbek – wychowanie fizyczne
Michał Tomiałowicz – wychowanie fizyczne
Katarzyna Czapla – wychowanie fizyczne
Zbigniew Sorbian – wychowanie fizyczne
Jolanta Brońska – pracownia ekonomiczno-informatyczna

– pracownia symulacji działalności gospodarczej

Magdalena Urbańska‑Malucha – finanse

– pracownia symulacji działalności gospodarczej

– pracownia ekonomiczno-informatyczna

Danuta Lubieniecka – ekonomika

– ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Małgorzata Wachowiak – rachunkowość

– pracownia analiz

Alicja Synowska – ekonomia

– pracownia biurowości

– zagadnienia prawno-psychologiczne w reklamie

Monika Trelak – pracownia analiz

– podstawy przedsiębiorczości

– edukacja dla bezpieczeństwa

– kompetencje społeczne i organizacja zespołów

– bezpieczeństwo i higiena pracy

Małgorzata Klimas – wiedza o kulturze

– pracownia organizacji reklamy

– pracownia projektowania środków reklamy

– estetyka i historia fotografii

– teoria obrazu fotograficznego

– techniki fotograficzne

– kompozycja obrazu

Jolanta Mączyńska – religia
Jacek Olszewski – religia
Jadwiga Wróblewska PEDAGOG SZKOLNY

– wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Bojanowska BIBLIOTEKARKA