INFO

Testy dla kandydatów do klasy sportowej odbędą się 23. maja 2019 o godz.16:00 w hali sportowej ZSE przy ul. Pionierów 10.

Wymagana zgoda rodzica – druk do pobrania w zakładce REKRUTACJA oraz zaświadczenie od lekarza o zdolności do uprawiania sportu.