KALENDARZ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 1. września 2021
Ferie świąteczne 23. grudnia 2021 – 2. stycznia 2022
Ferie zimowe 31. stycznia 2022 – 13. lutego 2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14. – 19. kwietnia 2022
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 29. kwietnia 2022
Egzamin maturalny w sesji wiosennej (część pisemna i część ustna) ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (etap pisemny i etap praktyczny) ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie roku szkolnego 24. czerwca 2022
Wakacje 25. czerwca 2022 – 31. sierpnia 2022

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.W. STYSIA W ŚWIDNICY

w roku szkolnym 2021/2022

LP

Termin

Czego dotyczy

Odpowiedzialni

1.

10-11-2021

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

2.

24-11-2021

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

3.

03-12-2021

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

4.

08-12-2021

Rada Klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych

Dyrektor

5.

10-12-2021

Zakończenie pierwszego półrocza w klasach programowo najwyższych

————–

6.

08-12-2021

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

7.

22-12-2021

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

8.

07-01-2022

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

9.

12-01-2022

Rada Klasyfikacyjna dla klas przejściowych

Dyrektor

10.

14-01-2022

Zakończenie pierwszego półrocza w klasach przejściowych

—————

11.

28-03-2022

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

12.

11-04-2022

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

13.

22-04-2022

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

14.

25-04-2022

Rada Klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych

Dyrektor

15.

29-04-2022

Zakończenie zajęć dydaktycznych klas programowo najwyższych

—————

16.

17-05-2022

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

17.

03-06-2022

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

18.

14-06-2022

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

19.

19a.

17-06-2022

23-06-2022

Rada Klasyfikacyjna końcoworoczna

Rada Klasyfikacyjna po egzaminach klasyfikacyjnych

Dyrektor

Dyrektor

20.

24-06-2022

Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020 /2021

—————–


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.W. STYSIA W ŚWIDNICY

w roku szkolnym 2021/2022

LP

Termin

Klasy

1.

08-09-2021

Wszystkie klasy, spotkanie inaugurujące rok szkolny

2.

24-11-2021

Wszystkie klasy, zebranie śródokresowe

3.

19-01-2022

Wszystkie klasy, spotkanie po pierwszym półroczu

4.

20-04-2022

Klasy 1-3 technikum, klasy 1-2 liceum,
zebranie śródokresowe


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.W. STYSIA W ŚWIDNICY
w roku szkolnym 2021/2022

LP.

Termin

Powód

1.

11-01-2022

Egzamin zawodowy

2.

18-01-2022

Egzamin zawodowy

3.

04-05-2022

Egzamin maturalny

4.

05-05-2022

Egzamin maturalny

5.

06-05-2022

Egzamin maturalny

6.

09-05-2022

Egzamin maturalny

7.

02-06-2022

Egzamin zawodowy

8.

03-06-2022

Egzamin zawodowy

9.

09-06-2022

Egzamin zawodowy

10.

10-06-2022

Egzamin zawodowy