KALENDARZ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20202. września 2019
Ferie świąteczne23. grudnia 2019 – 1. stycznia 2020
Ferie zimowe10. – 23. lutego 2020
Wiosenna przerwa świąteczna9. – 14. kwietnia 2020
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych24. kwietnia 2020
Egzamin maturalny w sesji wiosennej:   – część pisemna – część ustna ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe   – etap pisemny – etap praktyczny ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie roku szkolnego 2018/201926. czerwca 2020
Wakacje27. czerwca – 31. sierpnia 2020

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
LP Termin Czego dotyczy Odpowiedzialni
1. 13-11-2019 Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych Nauczyciele, wychowawca
2. 25-11-2019 Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych Nauczyciele, wychowawca
3. 04-12-2019 Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach programowo najwyższych Nauczyciele, wychowawca
4. 11-12-2019 Rada Klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych Dyrektor
5. 13-12-2019 Zakończenie pierwszego półrocza w klasach programowo najwyższych ————–
6. 20-12-2019 Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas przejściowych Nauczyciele, wychowawca
7. 15-01-2020 Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas przejściowych Nauczyciele, wychowawca
8. 22-01-2020 Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach przejściowych Nauczyciele, wychowawca
9. 29-01-2020 Rada Klasyfikacyjna dla klas przejściowych Dyrektor
10. 31-01-2020 Zakończenie pierwszego półrocza w klasach przejściowych —————
11. 20-03-2020 Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych Nauczyciele, wychowawca
12. 01-04-2020 Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych Nauczyciele, wychowawca
13. 08-04-2020 Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach programowo najwyższych Nauczyciele, wychowawca
14. 20-04-2020 Rada Klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych Dyrektor
15. 24-04-2020 Zakończenie zajęć dydaktycznych klas programowo najwyższych —————
16. 22-05-2020 Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas przejściowych Nauczyciele, wychowawca
17. 05-06-2020 Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku rodzicom i uczniom klas przejściowych Nauczyciele, wychowawca
18. 15-06-2020 Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach przejściowych Nauczyciele, wychowawca
19. 22-06-2020 Rada Klasyfikacyjna końcoworoczna Dyrektor
20. 26-06-2020 Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 —————–

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
LP Termin Klasy
1. 11-09-2019 Wszystkie klasy, spotkanie inaugurujące rok szkolny
2. 20-11-2019 Wszystkie klasy, zebranie śródokresowe
3. 05-02-2020 Wszystkie klasy, spotkanie po pierwszym półroczu
4. 22-04-2020 Klasy 1-3 technikum, klasy 1-2 liceum, zebranie śródokresowe

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
LP. Termin Powód
1. 02-01-2020 Dzień pomiędzy Nowym Rokiem a świętem Trzech Króli
2. 03-01-2020 Dzień pomiędzy Nowym Rokiem a świętem Trzech Króli
3. 14-01-2020 Egzamin zawodowy
4. 17-01-2020 Egzamin zawodowy
5. 08-06-2020 Egzamin maturalny
6. 09-06-2020 Egzamin maturalny
7. 10-06-2020 Egzamin maturalny
8. 12-06-2020 Dzień po święcie Bożego Ciała
9. 24-06-2020 Egzamin zawodowy
10. 25-06-2020 Egzamin zawodowy