KALENDARZ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 1. września 2020
Ferie świąteczne 23. grudnia 2020 – 31. grudnia 2020
Ferie zimowe 4. – 17. stycznia 2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1. – 6. kwietnia 2021
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 30. kwietnia 2021
Egzamin maturalny w sesji wiosennej (część pisemna i część ustna) 4. – 20. maja 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (etap pisemny i etap praktyczny) ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie roku szkolnego 25. czerwca 2021
Wakacje 26. czerwca – 31. sierpnia 2021

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021    NOWY

10-11-2020

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

27-11-2020

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

04-12-2020

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

09-12-2020

Rada Klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych

Dyrektor

11-12-2020

Zakończenie pierwszego półrocza w klasach programowo najwyższych

————–

11-12-2020

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

21-12-2020

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

22-01-2021

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

27-01-2021

Rada Klasyfikacyjna dla klas przejściowych

Dyrektor

29-01-2021

Zakończenie pierwszego półrocza w klasach przejściowych

—————

26-03-2021

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

12-04-2024

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

23-04-2021

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

26-04-2021

Rada Klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych

Dyrektor

30-04-2021

Zakończenie zajęć dydaktycznych klas programowo najwyższych

—————

21-05-2021

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

07-06-2021

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

18-06-2021

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

21-06-2021

Rada Klasyfikacyjna końcoworoczna

Dyrektor

25-06-2021

Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020 /2021

—————–


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Termin Klasy
09-09-2020
10-09-2020
Wszystkie klasy, spotkanie inaugurujące rok szkolny
25-11-2020
26-11-2020
Wszystkie klasy, zebranie śródokresowe
03-02-2021
04-02-2021
Wszystkie klasy, spotkanie po pierwszym półroczu
21-04-2021
22-04-2021
Klasy 1-3 technikum, klasy 1-2 liceum,
zebranie śródokresowe

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Termin Powód
14-01-2021 Egzamin zawodowy
04-05-2021 Egzamin maturalny
05-05-2021 Egzamin maturalny
06-05-2021 Egzamin maturalny
07-05-2021 Egzamin maturalny
22-06-2021 Egzamin zawodowy
24-06-2021 Egzamin zawodowy