HISTORIA I PATRON SZKOŁY

Szkoła istnieje od 1946 roku. Jej założycielami byli Jadwiga i Stanisław Karakulscy oraz Zofia i Jan Wronowie, którzy po zakończeniu działań wojennych z upoważnienia Szkolnego Kuratorium Wrocławskiego przystąpili do organizowania jednej z pierwszych szkół średnich w Świdnicy. Szkoła została otworzona 7. września 1946 roku przy ul. Kościelnej 15, dyrektorem został Stanisław Karakulski. Naukę rozpoczęto w Państwowym Liceum Spółdzielczym, Szkole Przysposobienia Spółdzielczego i w klasie wstępnej przygotowującej młodzież do Liceum Spółdzielczego.

Po pierwszym roku nauki szkoła zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Traugutta 15. W szkole tej prowadzone były następujące oddziały: Państwowe Liceum Spółdzielcze (młodzieżowe i dla dorosłych), 3-letnie Gimnazjum Spółdzielcze dla pracujących, Liceum Administracyjno-Gospodarcze II stopnia (młodzieżowe i dla dorosłych o różnych specjalnościach) i Technikum Administracyjno-Gospodarcze. W tym czasie szkoła podlegała Ministerstwu Oświaty, a następnie Centralnemu Urzędowi Szkolnictwa Zawodowego.

Dnia 20. lipca 1951 roku rozpoczęła się przeprowadzka szkoły do budynku przy ul. Ks. Agnieszki 2.

W roku 1952 szkoła przechodzi do Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i prowadzi 3-letnie Liceum Administracyjno-Handlowe i Technikum Handlowe, młodzieżowe i dla pracujących.

W 1953 roku szkołę przejęła Centralna Rolnicza Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. W latach 70-tych CRS przekształciła się w Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych, a w 1985 roku w Centralny Związek Spółdzielni.

W sierpniu 1955 roku dyrektor Stanisław Karakulski zrezygnował ze stanowiska dyrektora, na jego miejsce powołano mgr Włodzimierza Skoryka. Owocem jego starań jest przydzielenie przez władze miasta 2 budynków na internat: przy ul. Kanonierskiej i Pionierów.

W roku szkolnym 1958/59 szkoła otrzymała nazwę Technikum Ekonomiczne, a nauka została przedłużona do 5 lat. W roku szkolnym 1961/62 jest już 19 klas i 770 uczniów Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W roku szkolnym 1966/67 istnieje dalej Technikum Ekonomiczne oraz Zasadnicza Szkoła Handlowa, a dla pracujących powstaje Policealne Studium Spółdzielcze. Powstaje też Wydział Zaoczny TE.

Następnie szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Zawodowych CRS „Samopomoc Chłopska”. W skład szkoły wchodzą: Liceum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Handlowa, Spółdzielcze Studium Ekonomiczne, Technikum Ekonomiczne, Technikum Ekonomiczne po Szkole Przysposobienia Rolniczego, a na Wydziale Zaocznym Technikum Ekonomiczne i Pomaturalne Studium Spółdzielcze. Naukę pobiera przeszło 1000 uczniów i słuchaczy. W roku 1968 Włodzimierz Skoryk zrzekł się stanowiska dyrektora, a na jego miejsce powołano mgr Wojciecha Słabego.

W XXXIV rocznicę założenia szkoły 10. maja 1980 roku patronem szkoły został znany wrocławski uczony, prof. Wincenty Styś.

W roku szkolnym 1990/91 w związku z likwidacją CZS „Samopomoc Chłopska” nadzór nad działalnością szkoły przejęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu, a szkole nadano nazwę Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy.

We wrześniu 1990 roku odchodzi dotychczasowy dyrektor, na jego miejsce zostaje powołany mgr Piotr Cichoń. 1. września 1999 roku w związku z reformą oświaty szkołę przejęło Starostwo Powiatu Świdnickiego i od tej pory jest ona publiczną szkołą powiatową nadzorowaną przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W skład szkoły początkowo wchodzą: Liceum Ekonomiczne, Liceum Administracji i Policealne Studium Zawodowe. W okresie późniejszym dochodzą: Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Policealne Studium Administracji.

W roku szkolnym 2005/06, w związku z rezygnacją dotychczasowego dyrektora, jego obowiązki przejmuje mgr Krzysztof Osiak. W skład szkoły wchodzą:

  • Liceum Profilowane, Technikum Handlowe i Technikum Ekonomiczne – dla młodzieży;
  • Policealne Studium Administracji i Policealne Studium Grafiki Reklamowej – policealne;
  • Liceum Profilowane, Policealne Studium Ekonomiczne i Policealne Studium Rachunkowości – zaoczne.
Skip to content