ZASTĘPSTWA

DYŻURY NAUCZYCIELI NA 17 stycznia 2020 r.  (piątek)

W tym dniu nie odbywają się zajęcia lekcyjne, nauczyciele uczestniczą
w egzaminach zawodowych oraz pełnią funkcje dyżurujących przed salami w których odbywa się egzamin

Sala PK1  (parter ul. Pionierów)

Dyżury pełnią nauczyciele:

07.00 – 9.15  – A. Jackowiak, T. Pietrzyk

9.15 – 11.30 – A. Synowska, I. Osiecka

11.30 – 13.30 – A. Rogozińska, K. Żydek

13.30 – 15.30 – J. Mączyńska, J. Bernacki

Sala PK2 (I piętro ul. Pionierów)

Dyżury pełnią nauczyciele:

07.00 – 9.15  – K. Czapla

9.15 – 11.30 – M. Benedyk

11.30 – 13.30 – M. Benedyk

13.30 – 15.30 – J. Brońska

Sala 21, 22

Dyżury pełnią nauczyciele:

08.30 – 10.45 – M. Tomiałowicz, A. Szkolak-Osiak

10.45 – 13.00 –  J. Balawajder, A. Fila

Sala 31

Dyżury pełnią nauczyciele:

08.30 – 10.45 – M. Malak

10.45 – 13.00 –  M. Czuwara

14.30 – 16.45 – A. Sośnicka

16.45 – 19.00 – M. Urbańska-Malucha