HARMONOGRAM PRAKTYK W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KLASA

TERMIN

Klasa 3e

20.09.2021 – 15.10.2021 (4 tygodnie)

Klasa 3g

18.10.2021 – 12.11.2021 (4 tygodnie)

Klasa 3f

15.11.2021 – 10.12.2021 (4 tygodnie)

Klasa 3r

03.01.2022 – 28.01.2022 (4 tygodnie)

Klasa 3TFM

14.02.2022 – 11.03.2022 (4 tygodnie)

Klasa 3TE

02.05.2022 – 27.05.2022 (4 tygodnie)

Klasa 3 TRG

02.05.2022 – 27.05.2022 (4 tygodnie)

PORTUGALIA*
Erasmus+ projekt 2020-1-PL01-KA102-079971

27.02.2022 – 25.03.2022 (4 tygodnie)

WĘGRY*
Erasmus+ projekt 2020-1-PL01-KA102-079971

02.05.2022– 27.05.2022 (4 tygodnie)

Regulamin praktyk – OTWÓRZ