KLASY I WYCHOWAWCY

ROK SZKOLNY 2020/2021

KLASA WYCHOWAWCA
klasa 1e
technik ekonomista
Agnieszka Szkolak-Osiak
klasa 1r
technik reklamy
Anna Kapusta
klasa 1f/g
technik fotografii i multimediów/
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Aneta Czapracka-Sawko
klasa 1s
klasa sportowa
Michał Tomiałowicz
klasa 2e
technik ekonomista
Magdalena Urbańska-Malucha
klasa 2f
technik fotografii i multimediów
Łukasz Lesiów
klasa 2g
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Monika Czuwara
klasa 2r
technik reklamy
Agata Rogóż
klasa 2s
klasa sportowa
Wojciech Ząbek
klasa 2TE
technik ekonomista
Małgorzata Malak
klasa 2TFM
technik fotografii i multimediów
Andrzej Winnicki Hul
klasa 2TR/TGP
technik reklamy/
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Izabela Osiecka
klasa 2LO
klasa sportowa
Tomasz Podrzycki
klasa 3TE
technik ekonomista
Jolanta Mączyńska/Monika Trelak
klasa 3TOR
technik organizacji reklamy
Agnieszka Rogozińska
klasa 3TFM/TGP
technik fotografii i multimediów/
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Jacek Bernacki
klasa 3LO
klasa sportowa
Katarzyna Czapla
klasa 4TE1
technik ekonomista
Marcin Witowski
klasa 4TE2/TR2
technik ekonomista/
technik organizacji reklamy
Joanna Balawajder
klasa 4TOR
technik organizacji reklamy
Arkadiusz Jackowiak