KLASY I WYCHOWAWCY

ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA

WYCHOWAWCA

klasa 1e
technik ekonomista

Justyna Kowal

klasa 1r
technik reklamy

Anna Broszczak

klasa 1fg
technik fotografii i multimediów/
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Magdalena Czerniatowicz

klasa 1s
klasa sportowa

Katarzyna Czapla

klasa 2e
technik ekonomista

Agnieszka Szkolak-Osiak

klasa 2r
technik reklamy

Anna Kapusta

klasa 2fg
technik fotografii i multimediów/
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Aneta Czapracka-Sawko

klasa 2s
klasa sportowa

Michał Tomiałowicz

klasa 3e
technik ekonomista

Magdalena Urbańska-Malucha

klasa 3f
technik fotografii i multimediów

Łukasz Lesiów

klasa 3g
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Monika Czuwara

klasa 3r
technik reklamy

Agata Rogóż

klasa 3s
klasa sportowa

Wojciech Ząbek

klasa 3TE
technik ekonomista

Małgorzata Malak

klasa 3TFM
technik fotografii i multimediów

Andrzej Winnicki Hul

klasa 3TR/TGP
technik reklamy/
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Izabela Osiecka

klasa 3LO
klasa sportowa

Tomasz Podrzycki

klasa 4TE
technik ekonomista

Monika Trelak

klasa 4TOR
technik organizacji reklamy

Agnieszka Rogozińska

klasa 4TFM/TGP
technik fotografii i multimediów/
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Jacek Bernacki