KLASY I WYCHOWAWCY

ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASA WYCHOWAWCA
klasa 1e
technik ekonomista
Magdalena Urbańska-Malucha
klasa 1f
technik fotografii i multimediów
Łukasz Lesiów
klasa 1g
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Monika Czuwara
klasa 1r
technik reklamy
Agata Rogóż
klasa 1s
klasa sportowa
Wojciech Ząbek
klasa 1TE
technik ekonomista
Małgorzata Malak
klasa 1TFM
technik fotografii i multimediów
Andrzej Winnicki Hul
klasa 1TR/TGP
technik reklamy /
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Izabela Osiecka
klasa 1LO
klasa sportowa
Tomasz Podrzycki
klasa 2TE
technik ekonomista
Jolanta Mączyńska
klasa 2TOR
technik organizacji reklamy
Agnieszka Rogozińska
klasa 2TFM/TGP
technik fotografii i multimediów /
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Jacek Bernacki
klasa 2LO
klasa sportowa
Katarzyna Czapla
klasa 3TE1
technik ekonomista
Marcin Witowski
klasa 3TE2/TR2
technik ekonomista /
technik organizacji reklamy
Joanna Balawajder
klasa 3TOR
technik organizacji reklamy
Arkadiusz Jackowiak
klasa 3LO
klasa sportowa
Michał Tomiałowicz
klasa 4TE1
technik ekonomista
Agnieszka Szkolak-Osiak
klasa 4TE2
technik ekonomista
Wiesława Cejmer
klasa 4TOR
technik organizacji reklamy
Anna Kapusta