ZASTĘPSTWA

ZASTĘPSTWA NA 18. stycznia  2021 r.  (poniedziałek)

 

K. Czapla – nieobecna
lekcja 0
lekcja 1
lekcja 2
kl. 3LO-1/2,
kl. 1s-1/2
Zajęcia odwołane
lekcja 4
lekcja 5
lekcja 6
kl. 3TFM-Ch
kl. 3TOR-Ch
Zajęcia odwołane

 

 

A. Hubisz – nieobecna
lekcja 2
lekcja 3
kl. 2TE J. niemiecki – cała klasa
J. Kowal – lekcja zdalna
lekcja 4
lekcja 5
kl. 2f J. niemiecki – cała klasa
J. Balawajder – lekcja zdalna

 

A. Larina-Dzimira – nieobecna
lekcja 8
lekcja 9
kl. 2r – 2/2 Zajęcia odwołane

 

A. Rogóż – nieobecna
lekcja 1
lekcja 2
kl. 3TOR Zajęcia odwołane
lekcja 6 kl. 2r Zajęcia odwołane

 

J. Brońska – nieobecna
lekcja 6
lekcja 7
lekcja 8
kl. 3TE Zajęcia odwołane

 

W. Cejmer – nieobecna
lekcja 1
lekcja 2
kl. 1fg J. angielski – cała klasa
D. Wajs – lekcja zdalna
lekcja 3 kl. 2e J. angielski – cała klasa
M. Witowski – lekcja zdalna
lekcja 5 Kl. 3LO Zajęcia odwołane
lekcja 6 kl. 2e J. angielski – cała klasa
A. Kapusta – lekcja zdalna

 

Ł. Lesiów – nieobecny
lekcja 2
lekcja 3
kl. 3TFM Zajęcia odwołane
lekcja 4 kl. 1fg Zajęcia odwołane
lekcja 5
lekcja 6
Kl. 1s Zajęcia odwołane
lekcja 7
lekcja 8
kl. 3TOR – 2/2 Zajęcia odwołane

 

J. Świątkowski – nieobecny
lekcja 4
lekcja 5
lekcja 6
Kl. 2g pro.pr.gr.p – cała klasa
M. Czerniatowicz – lekcja zdalna
lekcja 7
lekcja 8
kl. 3TOR – 2/2 Zajęcia odwołane

 

M. Ruszkowski – nieobecny
lekcja 6 kl. 2f Zajęcia odwołane
lekcja 7 kl. 1r Zajęcia odwołane

 

A. Winnicki Hul – nieobecny
lekcja 3 kl. 3TOR Zajęcia odwołane
lekcja 4 kl. 2r Zajęcia odwołane