KADRA SZKOŁY

KADRA SZKOŁY 2023/2024

 

Osiak Krzysztof DYREKTOR SZKOŁY
informatyka
Osiecka Izabela WICEDYREKTOR SZKOŁY
język angielski
Ryś Mirosława WICEDYREKTOR SZKOŁY
podstawy przedsiębiorczości
biznes i zarządzanie

zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Wróblewska Jadwiga PEDAGOG
PEDAGOG SPECJALNY
wychowanie do życia w rodzinie
Czapracka-Sawko Aneta PEDAGOG
zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
plastyka
Berlińska-Jarosz Aleksandra PSYCHOLOG
Bojanowska Marzena BIBLIOTEKARKA
Kawałko Agnieszka BIBLIOTEKARKA
Balawajder Joanna język niemiecki
Bernacki Jacek geografia
podstawy przedsiębiorczości
Brońska Jolanta przedmioty zawodowe
Broszczak Anna język angielski
język angielski zawodowy
Budziłło Marcin język angielski
język angielski zawodowy
Curyl Małgorzata rewalidacja
Czapla Katarzyna wychowanie fizyczne
Czerniatowicz Magdalena przedmioty zawodowe
Czuwara Monika fizyka
biologia
Fila Artur język angielski
język angielski zawodowy
Gregorczyk Iwona biologia
Hubisz Aneta język niemiecki
Jackowiak Arkadiusz historia
wiedza o społeczeństwie
historia i teraźniejszość
Kapusta Anna język angielski
język angielski zawodowy
Kasprzyk Iwona chemia
Kliszczyk Bartosz przedmioty zawodowe
Kowal Justyna język niemiecki
Kryńska Paulina historia
historia i teraźniejszość
Kuszczak Teresa język polski
koło dziennikarskie
Kuśnierz Katarzyna matematyka
koło matematyczne
Larina-Dzimira Anna przedmioty zawodowe
Lesiów Łukasz przedmioty zawodowe
Malak Małgorzata matematyka
koło matematyczne
matematyka w praktyce
Martynoga Małgorzata przedmioty zawodowe
Mączyńska Jolanta religia
Natanek Anna język angielski
Podhalicz Lesław informatyka
Podrzycki Tomasz wychowanie fizyczne
Pojasek Przemysław religia
Polit Irena
(urlop)
przedmioty zawodowe
Pradelski Mateusz przedmioty zawodowe
Rogozińska Agnieszka język polski
koło dziennikarskie
Rogóż Agata przedmioty zawodowe
Ruszkowski Marek przedmioty zawodowe
informatyka
Serewiś Małgorzata język polski
Sorbian Zbigniew wychowanie fizyczne
Synowska Alicja przedmioty zawodowe
Szkolak-Osiak Agnieszka język polski
koło dziennikarskie
podróże literackie i filmowe
Szymańska Urszula zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
Świątkowski Jacek przedmioty zawodowe
Tomiałowicz Michał wychowanie fizyczne
Trelak Monika edukacja dla bezpieczeństwa
przedmioty zawodowe
Urbańska‑Malucha Magdalena przedmioty zawodowe
Urbański Jacek fizyka
Wajs Dorota język angielski
język angielski zawodowy
Winnicki Hul Andrzej matematyka
koło matematyczne
Witowski Marcin język angielski
język angielski zawodowy
Ząbek Wojciech wychowanie fizyczne
Żydek Konrad bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Skip to content