KALENDARZ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 4. września 2023
Ferie świąteczne 23. – 31. grudnia 2023
Ferie zimowe 15. – 28. stycznia 2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28. marca 2024 – 2. kwietnia 2024
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26. kwietnia 2024
Egzamin maturalny w sesji wiosennej (część pisemna i część ustna) ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (etap pisemny i etap praktyczny) ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie roku szkolnego 21. czerwca 2024
Wakacje 22. czerwca 2024 – 31. sierpnia 2024

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
IM.W. STYSIA W ŚWIDNICY
w roku szkolnym 2023/2024

Termin

Czego dotyczy

Odpowiedzialni

13-11-2023

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

29-11-2023

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

06-12-2023

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

13-12-2023

Rada Klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych

Dyrektor

15-12-2023

Zakończenie pierwszego półrocza w klasach programowo najwyższych

————–

13-12-2023

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

03-01-2024

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

10-01-2024

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

31-01-2024

Rada Klasyfikacyjna dla klas przejściowych

Dyrektor

02-02-2024

Zakończenie pierwszego półrocza w klasach przejściowych

—————

22-03-2024

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

08-04-2024

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na półrocze rodzicom i uczniom klas programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

15-04-2024

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach programowo najwyższych

Nauczyciele, wychowawca

22-04-2024

Rada Klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych

Dyrektor

26-04-2024

Zakończenie zajęć dydaktycznych klas programowo najwyższych

—————

17-05-2024

Przekazanie informacji o zagrożeniach otrzymaniem oceny niedostatecznej rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

03-06-2024

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku rodzicom i uczniom klas przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

10-06-2024

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach przejściowych

Nauczyciele, wychowawca

17-06-2024

Rada Klasyfikacyjna roczna

Dyrektor

21-06-2024

Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023 /2024

—————–


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.W. STYSIA W ŚWIDNICY
w roku szkolnym 2023/2024

Termin

Klasy

11-09-2023

Wszystkie klasy, spotkanie inaugurujące rok szkolny

22-11-2023

Wszystkie klasy, zebranie śródokresowe

07-02-2024

Wszystkie klasy, spotkanie po pierwszym półroczu

22-05-2024

Klasy 1-4 technikum, klasy 1-3 liceum, zebranie śródokresowe


 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.W. STYSIA W ŚWIDNICY
w roku szkolnym 2023/2024

Termin

Powód
10-01-2024 Egzamin zawodowy
02-05-2024 Organizacja pracy szkoły
07-05-2024 Egzamin maturalny
08-05-2024 Egzamin maturalny
09-05-2024 Egzamin maturalny
13-05-2024 Egzamin maturalny
31-05-2024 Organizacja pracy szkoły
04-06-2024 Egzamin zawodowy
11-06-2024 Egzamin zawodowy
14-06-2024 Egzamin zawodowy

 

 

Skip to content