ZASTĘPSTWA

ZASTĘPSTWA NA 08. GRUDNIA 2023 (piątek)

 

J. BERNACKI – nauczyciel nieobecny
lekcja 5 kl. 2e2 fizyka, M. Czuwara, s. 9, zamiast l. 1 w piątek 08.12.
lekcja 6 kl. 2r wyjście klasowe
lekcja 7 kl. 2s spotkanie z pedagogiem, J. Wróblewska, s. 9
lekcja 8 kl. 2r wyjście klasowe

  

J. BALAWAJDER – nauczyciel nieobecny
lekcja 3 kl. 3s spotkanie z psychologiem, A. Berlińska-Jarosz, s. 32
lekcja 4-5 kl. 1e1-N2

kl. 1e1-N1

cała klasa, j. niemiecki, A. Hubisz, s. 30
lekcja 6-7 kl. 3e-N2

kl. 3e-N1

cała klasa, j. niemiecki, J. Kowal, s. 12
lekcja 8 kl. 1r-N2 grupa zwolniona

  

A. KAPUSTA – nauczyciel nieobecny
lekcja 1 kl. 5e-A2 grupa zwolniona
lekcja 2 kl. 5e-A2 matura próbna z j. angielskiego, A. Kawałko, s. 13
lekcja 4-5 kl. 4r-A2

kl. 4r-A1

cała klasa, j. angielski, D. Wajs, s. P5
lekcja 6 kl. 5f-A2 grupa zwolniona

  

P. KRYŃSKA– nauczyciel nieobecny
lekcja 6 kl. 1e2 spotkanie z pedagogiem, J. Wróblewska, s. 10
lekcja 7 kl. 1fg klasa zwolniona
lekcja 8 kl. 1s klasa zwolniona

 

M. WITOWSKI– nauczyciel nieobecny
lekcja 4 kl. 1r-A1

kl. 1r-A2

cała klasa, j. angielski, A. Natanek, s. 12
lekcja 5 kl. 2r-A1 wyjście klasowe
lekcja 6-7 kl. 2e1-A2 grupa zwolniona

 

A. BROSZCZAK – nauczyciel nieobecny
lekcja 1 kl. 5e-A2 grupa zwolniona
lekcja 2 kl. 5e-A1 matura próbna z j. angielskiego, A. Kawałko, s. 13
lekcja 3 kl. 3e-A1 spotkanie z pedagogiem, A. Czapracka-Sawko, s. 7
lekcja 4 kl. 2fg-f
kl. 2fg-g
cała klasa, j. angielski, I. Osiecka, s. 7
lekcja 5 kl. 3r-A1 chemia, I. Kasprzyk, s. 33, zamiast l. 7 w piątek 08.12.
lekcja 6 kl. 3r-A1 lekcja biblioteczna, M. Bojanowska, s. czyt.
lekcja 7 kl. 4s klasa zwolniona

 

M. BUDZIŁŁO– nauczyciel nieobecny
lekcja 1 kl. 3e-A2 grupa zwolniona
lekcja 3 kl. 3e-A2 spotkanie z pedagogiem, A. Czapracka-Sawko, s. 7
lekcja 4 kl. 5g-A1

kl. 5g-A2

cała klasa, j. angielski, A. Fila, s. 20
lekcja 5 kl. 3r-A2 chemia, I. Kasprzyk, s. 33, zamiast l. 7 w piątek 08.12.
lekcja 6 kl. 3r-A2 lekcja biblioteczna, M. Bojanowska, s. czyt.
lekcja 7-8 kl. 3s klasa zwolniona

 

W dniu 08.12.2023 – szkolna wycieczka do Berlina.

W dniu 08.12.2023 od 5. godz. lekcyjnej – kl. 2r – klasowe wyjście do pizzerii.

W dniu 08.12.2023 na 6. godz. lekcyjnej w s. 9 – dogrywka szkolnego etapu konkursu „Poznaj swoje prawa pracy”.

W dniu 08.12.2023 na 1-3. godz. lekcyjnej w s. 5 – wykład „Przemoc rówieśnicza w szkole w aspekcie prawnym” – Stowarzyszenie  „Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe”.

 

WYKŁAD „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W SZKOLE W ASPEKCIE PRAWNYM” – Stowarzyszenie  „Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe”: 

lekcja 1 kl. 2r
T. Kuszczak
z s. 25 do s. 5
lekcja 2 kl. 2e1-N1
A. Hubisz
z s. 30 do s. 5
lekcja 2 kl. 2e1-N2
J. Kowal
z s. 34 do s. 5
lekcja 3 kl. 2e2-I
M. Martynoga
z s. 22 do s. 5
lekcja 3 kl. 2e2-II
M. Ruszkowski
z s. 31 do s. 5

 

W dniu 08.12.2023 – J. ANGIELSKI / PP – MATURA PRÓBNA (120 min) 

lekcja 2-3 kl. 4s s. 9 Opiekę nad klasami
w  czasie lekcji
i na przerwie pełnią nauczyciele wg planu lekcji
kl. 5r s. 10
kl. 5g s. 12
kl. 5e s. 13
kl. 5f s. 14

 

W dniu 08.12.2023 – J. NIEMIECKI / PP – MATURA PRÓBNA (120 min) 

lekcja 2-3 kl. 5g s. czyt. M. Bojanowska

 

Na 2. godz. lekcyjnej opiekę nad kl. 5g w s. 12  pełni A. Berlińska-Jarosz.

 

ZAMIANY SAL

lekcja 1 k. 5r-I

Ł. Lesiów

z s. PK2 do s. 21
lekcja 1 kl. 5r-II
J. Świątkowski
z s. PK1 do s. 23
lekcja 0-1 kl. 4s
M. Tomiałowicz
z s. h3 do s. 20
lekcja 2 kl. 1r

A. Jackowiak

z s. 9 do s. 24
lekcja 3 kl. 1e1

A. Jackowiak

z s. 9 do s. 24
lekcja 2 kl. 1fg

P. Kryńska

z s. 10 do s. 20
lekcja 3 kl. 4fg

P. Kryńska

z s. 10 do s. 20
lekcja 2 kl. 3r

A. Rogozińska

z s. 12 do s. 31
lekcja 3 kl. 5e

A. Rogozińska

z s. 12 do s. 13
lekcja 2 kl. 3s

A. Szkolak-Osiak

z s. 13 do s. 25
lekcja 3 kl. 1fg

A. Szkolak-Osiak

z s. 13 do s. 25
lekcja 2 kl. 4r

M. Malak

z s. 14 do s. 7
lekcja 3 kl. 5f

M. Malak

z s. 14 do s. 14
lekcja 1 kl. 1e1

A. Synowska

z s. 5 do s. 25
lekcja 2 kl. 1e1

A. Synowska

z s. 5 do s. 30
lekcja 3 kl. 4r
A. Rogóż
z s. 5 do s. 22
lekcja 4 kl. 1r-A1
A. Natanek
z s. czyt. do s. 12
lekcja 5 kl. 3e

J. Kowal

z s. 33 do s. 7
lekcja 6-7 kl. 2fg

J. Mączyńska

z s. czyt. do s. 7

Skip to content