NOWY PLAN LEKCJI OD 30. LISTOPADA

Od 30. listopada 2020 obowiązuje nowy plan lekcji.

http://www.zse.adner.net/PLAN%20LEKCJI/index.html

Informujmy, że od poniedziałku 30. listopada 2020 zajęcia wychowania fizycznego w klasach sportowych będą się odbywać w formie hybrydowej, to znaczy, że w części zajęć będą mogli uczestniczyć uczniowie w szkole (na hali sportowej).

Uczniowie będą mieli zaplanowane 7 godz. wf w szkole oraz 3 godz. wf zdalnie.

Udział w zajęciach wychowania fizycznego, które będą odbywać się w szkole nie są obowiązkowe dla tych uczniów LO, którzy będą mieli problemy np. z dojazdem do Świdnicy. Ci uczniowie będą mieli prowadzone zajęcia wf zdalnie, czyli tak jak do tej pory.

Wszystkich pozostałych uczniów klas sportowych zapraszamy do udziału w lekcjach na hali sportowej.

UCZNIÓW KLAS TECHNIKUM PROSIMY O SPRAWDZENIE ZMIAN W SWOICH PLANACH LEKCJI.