BLUZY EKONOMIKA – ZAMÓWIENIA

Samorząd Uczniowski ZSE
przyjmuje zamówienia na bluzy szkolne
w terminie
do 22.03.2024r. (piątek)

Wpłatę na poczet zakupu bluzy należy dokonać do skarbnika klasowego w terminie
do 22.03.2024r. (piątek)

Skarbnik klasowy listę uczniów zamawiających bluzy wraz z zebranymi wpłatami przekaże do sekretariatu szkoły w terminie do 25.03.2024r. (poniedziałek)

Link do zamówienia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1NNm-943AiFCk_0d8LhHzfggLJicCweqWly18ZqjRr-YPCw/viewform

Skip to content