DOLNOŚLĄSKI PROGRAM WSPIERANIA TALENTÓW

Szanowni Państwo,
Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem Programu jest przyznanie stypendium utalentowanym osobom, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach. O jednorazowe stypendium może ubiegać się osoba, która jest uczniem (słuchaczem) lub studentem (tryb stacjonarny, studia I i II stopnia) szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej lub uczelni z terenu województwa dolnośląskiego.

Wnioskodawca może ubiegać się o jednorazowe stypendium nie częściejniż jeden raz w roku budżetowym, jednak nie później niż do dnia 31 października danego roku.

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o realizowanym Programie, poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

Dane kontaktowe do osoby merytorycznej:
Anna Kokot – Rutkowska
Tel: 71 377 28 13
gromadzenie@wroclaw.dbp.wroc.pl
Lucyna Kurowska-Trudzik
Tel: 71 377 28 08
Sekretariat-wroclawdbp@edu.dolnyslask.pl
Poniżej zamieszczam link dot. programu, a w załączeniu pismo Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Marcina Krzyżanowskiego.
https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/6046-dolnoslaski-program-wspierania-talentow
Pozdrawiam,
Marek Sieczka
wojewódzki koordynator
ds innowacji w edukacji
st.wizytator
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel: 71 340 63 42
msieczka@kowroc.pl

Dolnośląski Program Wspierania Talentów

3386V2017 – uchwała ZWD ws. powołania DKWU

8590VI24 – uchwała ZWD ws. zmiany DKWU

Uchwała nr LXVIII147224 Sejmiku WD z dnia 21 marca 2024 r.

Skip to content