ŚWIDNICKI EKONOMIK PODPISAŁ POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z ANS ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU

W dniu 26. czerwca 2024r. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy podpisał porozumienie o współpracy z Akademią Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

W siedzibie Uczelni porozumienie podpisali Dyrektor ZSE, Pan Krzysztof Osiak oraz Rektor prof. dr hab. Robert Wiszniowski.

W ramach współpracy uczniowie ZSE będą mieli dostęp do zasobów bibliotecznych Uczelni, skorzystają z opieki merytorycznej ze strony wykładowców Uczelni, możliwość udziału w wykładach i innych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w ramach programów studiów, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach naukowych. Ponadto, w ramach współpracy, będą organizowane wspólne seminaria, panele dyskusyjne, konferencje i warsztaty. W szkole odbywać się będą spotkania z pracownikami Uczelni, opiekunami oraz członkami studenckich kół naukowych i wiele innych organizowanych wspólnie przedsięwzięć uczniowsko-studenckich.

To dla szkoły wielkie wyróżnienie i szansa na poszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży. Wierzymy, że podpisane porozumienie o współpracy pozytywnie wpłynie na jakość pracy obu placówek.

Skip to content