MATURA POPRAWKOWA

MATURA POPRAWKOWA 2024

 CZĘŚĆ PISEMNA:
20.08.2024 (wtorek), godz. 9:00

 CZĘŚĆ USTNA:
21.08.2024 (środa), godz. 9:00

Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, musi w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16.07.2024r.) złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Do poprawy matury w sierpniu 2024 roku, może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej oraz że przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

WAŻNE TERMINY:

  • deklaracja: do 16 lipca 2024 r.
  • egzamin poprawkowy – ustny: 21 sierpnia 2024 r.
  • egzamin poprawkowy – pisemny: 20 sierpnia 2024 r.
  • godzina egzaminu poprawkowego (pisemnego): 9:00
  • wyniki matur poprawkowych: 10 września 2024 r.
  • odbiór świadectwa maturalnego: 10 września 2024 r.
  • dodatkowa rekrutacja na studia: do 15 października 2024 r.*

Więcej informacji pod linkiem:  https://www.otouczelnie.pl/artykul/29866/Matura-poprawkowa-2024-terminy-procedury-odwolania

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – docx

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – pdf

Skip to content