KAMPANIA „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w „KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”. Jest to inicjatywa szczególna i niesłychanie potrzebna we współczesnym świecie. Ma ona międzynarodowy zasięg i trwa od 1 do 19 listopada. To właśnie wtedy instytucje oraz organizacje, które wspierają dzieci i młodzież mówią głośno: STOP PRZEMOCY!

W tym roku przewodnim hasłem Kampanii jest…#10sekund. Ile możesz zrobić w ciągu 10 sekund, żeby powstrzymać przemoc? Nie odchodź. Nie odwracaj wzroku. Obserwuj i reaguj adekwatnie do sytuacji. Bądź uważny/a. Tym hasłem postaramy się wspólnie zwrócić uwagę na to, że 10 sekund to wystarczający czas, żeby kogoś skrzywdzić, pominąć, nie dostrzec. Będziemy uwrażliwiać, wyjaśniać jak reagować na przemoc i sytuacje, które budzą niepokój i podejrzenia. Będziemy podawać przykłady i pokazywać jak ważne jest to, co może zrobić każdy z nas.

Pomysłodawcą „Kampanii 19 dni” jest genewska organizacja zajmująca się ochroną praw kobiet i dzieci – Women´s World Summit Foundation. W Polsce od 2014 roku „Kampanię 19 dni” koordynuje Fundacja Po Drugie, której misją jest wspieranie młodzieży i dorosłych w kryzysie bezdomności. Tutejsze Centrum jest partnerem Kampanii.

W załączeniu przesyłamy propozycję szkoleń i webinarów dla młodzieży i kadry, które w ramach Kampanii oferuje Fundacja Po Drugie.

Przypominamy, że w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świdnicy przy u. Żeromskiego 16/8 oferujemy bezpłatną pomoc specjalistyczną, tel. 74/856-58-15.

POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ SPECJALISTÓW JEST UDZIELANA W:

poniedziałek: pedagog 14.00-18.00

wtorek: psycholog 14.00-18.00

środa: radca prawny 15.30-18.30, psycholog 14.00-18.00

czwartek: psycholog 14.00-18.00

piątek: pedagog/terapeuta 15.30-18.30

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Państwem będzie Dorota Jasztal – konsultant OIK.

Propozycje szkoleń:

Definicja i mechanizmy przemocy – webinar dla kadry

Trenerki: Małgorzata Dziewanowska, Beata Antos – Fundacja po DRUGIE

Termin: 18 października, godz. 18:00-19:30

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – webinar dla kadry

Trenerki: Małgorzata Dziewanowska, Beata Antos – Fundacja po DRUGIE

Termin: 25 października, godz. 18:00-19:30

10 sekund – rola dorosłego w kontekście przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – webinar dla kadry

Trenerki: Małgorzata Dziewanowska, Beata Antos – Fundacja po DRUGIE

Termin: 2 listopada, godz. 18:00-19:30

FORMULARZ REJESTRACYJNY NA WEBINARY DLA KADRY: https://forms.gle/DFAr42pyQbaxgs9a6

Kocham – nie krzywdzę. Jak być świadomym rodzicem w przyszłości – webinar dla młodzieży w wieku 15-18 lat

Trenerki: Małgorzata Sabalska, Beata Antos – Fundacja po DRUGIE

Termin: 8 listopada, godz. 10:00-11:30 (dwie jednostki lekcyjne)

10 sekund – nie odwracaj wzroku, reaguj – webinar dla młodzieży w wieku 15-18 lat

Trenerki: Agnieszka Sikora, Beata Antos – Fundacja po DRUGIE

Termin: 15 listopada, godz. 10:00-11:30 (dwie jednostki lekcyjne)

FORMULARZ REJESTRACYJNY NA WEBINARY DLA MŁODZIEŻY:

https://forms.gle/Rr6zW2dzfCwLDWC16 (wypełnia pracownik placówki)

Skip to content