WIZYTA GOŚCI Z HISZPANII

W lutym 2024 r. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy został wytypowany przez fundację SPARK we Wrocławiu na organizację przyjmującą 10 nauczycieli z Hiszpanii, z Departament de Commercial and Marketing w Granadzie i IES Torreblanca z Sevilli, którzy w ramach projektu Erasmus+  brali udział w obserwacji pracy naszych nauczycieli przedmiotów zawodowych podczas zajęć z uczniami. Wybór oraz bardzo pozytywna reakcja nauczycieli goszczonych świadczy o wysokim poziomie przygotowania kadry nauczycielskiej oraz wysokich umiejętnościach komunikacji w języku angielskim uczniów i dydaktyków ZSE co jest wynikiem dbałości Pana Dyrektora Krzysztofa Osiaka o ciągły rozwój i zwiększanie mobilności międzynarodowej uczniów i kadry dydaktycznej poprzez udział w projektach z programów wcześniej Leonardo da Vinci obecnie Erasmus+ oraz krajowych programów regionalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content