DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

20. marca 2024 po raz 21. nasza szkoła wzięła udział w Dniu Przedsiębiorczości, który odbył się pod honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W br. szkolnym wzięły w nim udział klasy: 2e2, 2fg, 3e, 3fg, 4e. Uczniowie jako miejsca swych jednodniowych praktyk wybrali firmy o różnych formach organizacyjno- prawnych oraz instytucje. Młodzież podzieliła się również relacją fotograficzną.

Dzień Przedsiębiorczości to jeden z ogólnopolskich programów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

W województwie dolnośląskim w programie wzięło udział 560 firm i instytucji oferujących młodzieży miejsce jednodniowej praktyki.

Składamy podziękowania wszystkim firmom i instytucjom zaangażowanym w realizację programu oraz za przyjęcie naszych uczniów na jednodniowe praktyki.

Dziękujemy wychowawcom i konsultantom klasowym za współpracę i zaangażowanie w przygotowanie klas do udziału w Dniu Przedsiębiorczości.

Szkolnymi koordynatorami Dnia Przedsiębiorczości są Jolanta Brońska i Alicja Synowska.

Alicja Synowska

https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/

https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/pl/o-programie/uczestnicy/szkoly

https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/pl/o-programie/uczestnicy/firmy-i-instytucje

 

Skip to content