SZKOLENIE DLA MATURZYSTÓW

SZKOLENIE NA TEMAT PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO

Matura 2024
Prawa i obowiązki maturzystów

10. kwietnia 2024 r. (środa), s. 5

 

lekcja 3 kl. 5e A. Jackowiak s. 5
kl. 5f T. Kuszczak z s. 25 do s. 5
kl. 5r A. Kapusta z s. 20 do s. 5
lekcja 4 kl. 5g A. Jackowiak s. 5
kl. 4s M. Czuwara z s. 29 do s. 5

 

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH MATURZYSTÓW OBOWIĄZKOWA!

Skip to content