SPOTKANIA Z CYKLU „100 PYTAŃ DO….”

„Curantes iura iuvant” – taki napis wita wszystkich wchodzących do Sądu Okręgowego w Świdnicy – „Prawo sprzyja tym, którzy o nie dbają”.

5. kwietnia 2024 r. klasy 1e1 i 1e2 uczestniczyły w spotkaniach z cyklu „100 pytań do…”. Gościem specjalnym była Pani Sędzia Maja Kruźlak.

Głównym tematem spotkania były księgi wieczyste – sposób zakładania, dokonywania i interpretacji wpisów.

Bazując na wglądzie do elektronicznej księgi wieczystej naszej szkoły Pani Sędzia w stanie spoczynku  zapoznała młodzież z budową i treściami ksiąg wieczystych. Prezentowała również zagadnienia związane tematycznie z pracami Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy, w którym to Wydziale pełniła funkcję Przewodniczącego.

Młodzież również zapoznana została z podstawowymi atrybutami zawodów prawniczych, na podstawie najnowszych aktów prawnych, jak również poznała sądowy savoir- vivre m. in poprzez poznanie sposobu zachowania się uczestników rozpraw sądowych, zwracania się do sędziego, wymogami dotyczącymi wzoru stroju urzędowego sędziów i osób reprezentujących inne zawody prawnicze, jak również układem miejsc na sali sądowej.

Lekcja upłynęła w bardzo miłej, rzeczowej atmosferze.

W imieniu własnym i uczniów dziękuję Pani Sędzi Mai Kruźlak za poświęcony czas i serdeczną atmosferę spotkań.

Alicja Synowska

 

Skip to content