SPOTKANIA SZKOLENIOWE

22. listopada 2023 r. w sali 24 odbyły się spotkania szkoleniowe dla uczniów klas 1e1 oraz 1e2 prowadzone przez Panią Joannę Bartosiak specjalistę Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Ich tematyka dotyczyła zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.

Spotkania realizowane są jako kontynuacja działań związanych z realizacją programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, w którym nasza szkoła uczestniczy od roku szkolnego 2017/ 2018.

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Bartosiak za przyjęcie zaproszenia i za ciekawe wprowadzenie w tematykę dot. prawa pracy.

Szkolny Koordynator Programu Edukacyjnego PIP „Kultura bezpieczeństwa”

Alicja Synowska

 

Skip to content