PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2022/2023


PONIEDZIAŁEK  8.00 – 15.15
15.15 – 16.15 do dyspozycji rodziców i uczniów (co 2 tygodnie)
WTOREK  7.40 – 15.00
ŚRODA  7.40 – 15.00
CZWARTEK  8.00 – 14.00
14.00 – 15.00 do dyspozycji rodziców i uczniów
PIĄTEK  7.40 – 15.00

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŚWIDNICY

1. Biblioteka szkolna jest miejscem udostępniania książek i innych źródeł informacji, będących w zasobach biblioteki i Internetu.
2. Udostępnianie książek, czasopism, filmów i innych źródeł informacji odbywa się zgodnie z organizacją roku szkolnego i według ustalonych godzin otwarcia biblioteki.
3. Ze zbiorów biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej i czytelni mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice, słuchacze szkoły dla dorosłych i inni pracownicy szkoły.
4. Czytelnik może wypożyczyć książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki okres.
5. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie zbiory.
6. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece taką samą książkę lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
7. Pełną odpowiedzialność za wypożyczone zbiory na zajęcia lekcyjne, fakultety i za ich obieg wśród uczniów ponosi nauczyciel i uczeń wypożyczający.
8. Wypożyczenie sprzętu należącego do pracowni komputerowej (aparat cyfrowy, rzutnik itp.), określa osobny Regulamin.
9. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
10. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.
11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką.

Skip to content