HARMONOGRAM IMPREZ

HARMONOGRAM IMPREZ OGÓLNOSZKOLNYCH 2023/2024

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. WINCENTEGO STYSIA W ŚWIDNICY

 

LP NAZWA IMPREZY TERMIN ODPOWIEDZIALNI
          1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 1. września M. Trelak 2e1
          2. Kiermasz podręczników wrzesień A. Fila Samorząd Uczniowski,
M. Bojanowska
          3. Rocznica powstania „Solidarności” wrzesień M. Czuwara 5g
          4. Narodowe czytanie „Nad Niemnem’’ E.  Orzeszkowa 8. września A. Szkolak–Osiak
A. Rogozińska 2e2
T. Kuszczak
          5. Rocznica wybuchu II wojny światowej i agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17. września J. Kowal 3e
          6. Otrzęsiny klas pierwszych wrzesień/październik Klasy drugie wraz
z wychowawcami
          7. Rajd Ekonomika wrzesień/październik J. Bernacki 2fg
          8. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” październik T. Kuszczak
          9. Dzień Chłopca i wybory Najsympatyczniejszego Chłopaka Ekonomika wrzesień A. Fila, SU
         10. Dzień Edukacji Narodowej październik A. Broszczak 3r
A. Fila ,SU
         11. Wyjazd studyjny do Muzeum Auschwitz – Birkenau, w ramach projektu NoHil październik A. Jackowiak
         12. Ogólnopolski Tydzień Kariery październik J. Brońska
M. Urbańska-Malucha
J. Wróblewska
J. Świątkowski
         13. Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy i BHP – etap szkolny październik/listopad A. Synowska
         14. Dzień ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ październik P. Kryńska,
M. Bojanowska,
A. Jackowiak
         15. Wystawa prac fotograficznych cykl Ł. Lesiów 5f
M. Czerniatowicz
J. Świątkowski
B. Kliszczyk
M. Pradelski
         16. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości listopad J. Brońska
J. Wróblewska
J. Świątkowski
         17. Rocznica Odzyskania Niepodległości 11. listopada J. Bernacki 2fg,
Samorząd Uczniowski
         18. Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska znów wolna” listopad A. Jackowiak
         19. Konkurs Piosenki Anglojęzycznej listopad nauczyciele języka angielskiego
         20. Spotkania z poezją listopad M. Bojanowska
         21. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Wprowadzenia Stanu Wojennego grudzień M. Witowski 1r
         22. Jasełka w Ekonomiku grudzień J. Mączyńska
ksiądz P. Pojasek
         23. Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego styczeń A. Fila, Samorząd Uczniowski
         24. Udział młodzieży w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy styczeń Samorząd Uczniowski
A. Fila, J. Balawajder
         25. Szkolny Konkurs Wiedzy „Omnibus” styczeń/kwiecień Komisja Przedmiotów Matem. – Przyrod.
         26. Szkolna Liga Matematyczna klas 1-3 styczeń/maj M. Malak,
A. Winnicki Hul
K. Kuśnierz
         27. Szkolny Konkurs Recytatorski marzec A. Szkolak-Osiak 4e
         28. Dzień Sportu 21. marca nauczyciele wf
         29. Międzynarodowy Dzień Teatru marzec M. Bojanowska,
A. Fila
         30. Program słowno – muzyczny „Żołnierze wyklęci” marzec M. Bojanowska,
P. Kryńska
         31. Dzień Otwarty w Ekonomiku marzec/kwiecień wszyscy nauczyciele
         32. XX. Konkurs Języka Niemieckiego i Angielskiego kwiecień nauczyciele języków obcych
         33. Rocznica Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej kwiecień K. Kuśnierz 1e1
         34. Dzień Patrona Szkoły Wincentego Stysia kwiecień I. Gregorczyk 1s
         35. Akcja Społeczno – Edukacyjna „Żonkile” kwiecień A. Jackowiak,
P. Kryńska
         36. Tydzień Ekologiczny w Ekonomiku kwiecień A. Rogóż 5r
M. Czuwara 5g
         37. Dzień Przedsiębiorczości kwiecień A. Synowska
J. Brońska
J. Wróblewska
         38. XXI Wojewódzki Turniej Przedsiębiorczości kwiecień M. Trelak 2e1
A. Rogóż 5r
M. Ruszkowski
         39. Pożegnanie klas maturalnych. kwiecień Wychowawcy klas 3s, 4e, 4fg, 4r, SU
         40. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja maj A. Czapracka – Sawko 1fg
         41. Konkurs Wiedzy o Świdnicy maj/czerwiec M. Witowski,
J. Balawajder
J. Bernacki
         42. Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 czerwiec I. Kasprzyk 4fg
         43. Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025 wrzesień M. Czerniatowicz 4fg
Skip to content