SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ DS. KADR I BHP

29. marca 2019 klasy drugie kształcące się w zawodzie technika ekonomisty uczestniczyły w spotkaniu z Panią Grażyną Pecyną, specjalistą ds. kadr i bhp. Tematyka zagadnień dotyczyła nowych regulacji prawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1. stycznia 2019 w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, jak również spraw związanych z istotą prowadzenia akt osobowych. Nasz gość przedstawił swe zainteresowania zawodowe, barwy i szarości codziennej pracy w kadrach na stanowiskach szeregowych i kierowniczych. Specjalista ds. kadr i płac powinien mieć dobrą wiedzę merytoryczną z zakresu prawa pracy. Mile widziane jest wykształcenie w takich obszarach jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, administracja. Praca ta wymaga nie tylko bieżącej analizy przepisów prawa, ale również pewnych predyspozycji. Kontakt z wszystkimi pracownikami wymusza, by to były osoby otwarte, lubiące ludzi, swobodnie nawiązujące relacje. Bardzo ważna jest także umiejętność słuchania i empatia. Na tym stanowisku doskonale odnajdą się ekstrawertycy. Natłok różnorodnych obowiązków wymaga również umiejętność pracy pod presją czasu, jak też w sytuacjach skrajnie nietypowych.

Po spotkaniu młodzież podzieliła się swymi uwagami. Uważali je za bardzo ciekawe, wyjaśniające niektóre kwestie zawodowe, porządkujące ich wiedzę z przedmiotów zawodowych. Uczniowie czują się bardziej zmotywowani do starannej nauki wiedząc, że znajomość przepisów przez każdego pracownika oraz rozwaga wymagana jest na każdym stanowisku pracy.

W imieniu swoim i uczniów serdecznie dziękuję p. Grażynie Pecynie za poświęcony czas, ciekawą prezentację tematu.

Alicja Synowska

Skip to content