28 KWIETNIA

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY, MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

To święto proklamowane w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych. Jego celem jest upamiętnienie osób zmarłych w rezultacie wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zapobieganie takim tragediom.

STOP PANDEMII

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

CHRONI I RATUJE ŻYCIE

W sytuacji związanej z pandemią COVID-19, która stanowi wielkie wyzwanie dla społeczeństw na całym świecie, Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła, że Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2020 będzie poświęcony tematowi zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności pandemii COVID-19.

Zmiana tematu Dnia, który wcześniej miał dotyczyć przemocy w pracy, to odpowiedź na kryzys światowy wywołany pandemią oraz obawy związane z ciągłym wzrostem liczby zakażeń COVID-19 w niektórych częściach świata i zdolnością do utrzymania spadających wskaźników w innych jego regionach. Rządy, pracodawcy, pracownicy i ich organizacje stoją przed ogromnymi wyzwaniami próbując walczyć z pandemią oraz chronić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy  skoncentruje się więc w tym roku na problemie zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności zaś pandemii COVID-19, a także na zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom podczas wznawiania działalności przez przedsiębiorstwa, które powinno przebiegać zgodnie z zasadami zapewniającymi ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażenia.

Międzynarodowa Organizacja Pracy podkreśla potrzebę podejmowania specjalnych środków w celu ochrony milionów pracowników służby zdrowia i innych pracowników, którzy w walce z pandemią codziennie ryzykują własne zdrowie. W tym szczególnym okresie MOP zwraca także uwagę na wykorzystywanie na szeroką skalę pracy zdalnej, która z jednej strony oferuje pracownikom możliwość wypełniania obowiązków służbowych, z drugiej jednak strony nie powinna zaburzać równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, umożliwiając realizowanie innych zajęć, takich jak np. opieka nad dziećmi, osobami chorymi oraz starszymi.

Jednocześnie MOP informuje, że materiały poświęcone planowanemu wcześniej tematowi Dnia („Przemoc i nękanie w miejscu pracy”) będą dalej przygotowywane i zostaną przekazane do upowszechnienia w późniejszym terminie.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) również ogłosiła nowy temat obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 2020. Będzie nim:

Stop pandemii w miejscu pracy

Więcej informacji o obchodach Dnia przez związki zawodowe: http://28april.org

Źródła:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P40800282051490976494797&html_tresc_root_id=300005611&html_tresc_id=300005613&html_klucz=300005611&html_klucz_spis

Skip to content