ŚWIATOWY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ

Dzień Różnorodności Kulturowej wydaje się nadal bardzo potrzebny. Często zapominamy o bardzo zróżnicowanych źródłach nawet najbardziej swojskich elementów kultury. Dlatego może to być moment na przemyślenie i zauważenie mnogości wpływów, które kształtują nasz świat.

Dzień Różnorodności Kulturowej to dzień, w którym szczególnie zwracamy uwagę na problematykę tolerancji kulturowej i dialogu międzykulturowego oraz na wyzwania płynące ze świata, który jest coraz bardziej połączony, ale w którym ludzie często pozostają zamknięci na innych.

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – kiedy jest?

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, a właściwie Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, ma już dość długą historię. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 22 grudnia 2002 roku. Podstawą do jego utworzenia była Powszechna Deklaracja o Różnorodności Kulturowej uchwalona 2 listopada 2001 roku na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Datę tego dnia ustalono na 21 maja.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Kulturowej – co to?

Dzień Różnorodności Kulturowej jest bardzo ważny. Nie każdy zdaje sobie sprawę jak wielką mieszanką kultur jest każda kultura narodowa. Dlatego właśnie 21 maja jest obchodzony pod szyldem „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.

Cel tego święta jest jeszcze jeden. Ma ono promować inne niż zwykle rozumienie kultury. Organizatorzy zachęcają, żeby spojrzeć na nią jako na sumę całego dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Wiąże się to z połączeniem różnych, często bardzo odmiennych norm kulturowych w jedno – jak na przykład spojrzenie na kulturę polską jako połączenie wielu kultur regionalnych z domieszkami zachodnimi i wschodnimi, a nawet, miejscami, tureckimi czy orientalnymi. Jest to też czas na zajęcie się promocją kultury – między innymi propagowaniem przemysłu artystycznego i promocją usług związanych z kulturą.

Innym aspektem tego dnia jest rozwój i dialog. Jest to idealny moment na lepsze zrozumienie i pomoc dla krajów postkolonialnych, których zwyczaje i zdobycze kultury zostały zniszczone lub przekształcone przez lata rządów kolonialnych. To dobry moment aby zaangażować się w ochronę kultur krajów rozwijających się i przypominanie o jej wartości – z podkreśleniem, że jest ona równie ważna i wartościowa jak każda inna.

Dzień Różnorodności Kulturowej – jak go obchodzić?

Dzień Różnorodności Kulturowej jest dniem, który często świętuje się w instytucjach kultury, które na co dzień mają styczność z osobami z różnych kultur i krajów. Dlatego właśnie często spotkamy ogłoszenia o tym święcie w miejscach takich jak wydziały filologiczne uniwersytetów, wydziały antropologiczne czy kulturoznawcze, a także różnego rodzaju wydziały orientalistyczne. Takie obchody są zawsze bardzo radosne i mają w sobie elementy edukacyjne – na przykład w ramach festiwali sztuk zachęca się studentów do dzielenia się swoimi tradycjami regionalnymi, czy zaprasza osoby o innym zapleczu kulturowym na wykłady i pokazy.

Źródło:

https://pikio.pl/dzien-roznorodnosci-kulturowej-070519/

Skip to content