KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów naszej Szkoły do wzięcia udziału w VIII Edycji KONKURSU WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP pn. „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

CELEM KONKURSU jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

ORGANIZATOREM KONKURSU jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy). Współorganizatorami konkursu są szkoły ponadpodstawowe biorące udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Przebieg Konkursu:

1. Etap szkolny konkursu jest organizowany do 15. grudnia roku szkolnego, w którym organizowany jest konkurs.

2. Etap regionalny konkursu – przeprowadzany od 10. stycznia do 10. marca danego roku szkolnego; uczestnikami etapu regionalnego są laureaci etapu szkolnego zgłoszeni przez dyrektorów szkół.

3. Etap centralny konkursu przeprowadzany jest w terminie wyznaczanym przez Głównego Inspektora Pracy, nie później jednak niż do 30. kwietnia danego roku szkolnego.

Zapraszam chętnych do zapoznania się z:

– Bazą pytań do etapu szkolnego – rok szkolny 2020/2021

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/225474/BAZA%20pytan%20rok%20szkolny%202020-2021.pdf

– Regulaminem Konkursu

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/221822/regulamin%20konkursu.pdf

Zgłoszenia chętnych uczniów do zmierzenia się z ww. zagadnieniami przyjmuję do 16.11.2020 r. poprzez e- dziennik.

Serdecznie zapraszam

Alicja Synowska

Szkolny koordynator Programu Edukacyjnego

„Kultura Bezpieczeństwa”

Skip to content