SPOTKANIA Z PRACOWNIKIEM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

16. listopada 2021 r. odbyły się spotkania uczniów klas od 1e, 2e, 3e, 3s oraz 3TRG prowadzone przez Panią Joannę Bartosiak specjalistę Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Ich tematyka dotyczyła zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy. Uczniowie również rozwiązali zadania w zakresu prawa pracy.

Spotkania zorganizowane były jako kontynuacja działań związanych z realizacją programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, w którym nasza szkoła uczestniczy od roku szkolnego 2017/ 2018.

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Bartosiak za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenie spotkań szkoleniowych.

Szkolny Koordynator Programu Edukacyjnego  PIP „Kultura bezpieczeństwa”

Alicja Synowska

Skip to content