KONFERENCJA „KURS NA PRZYSZŁOŚĆ”

W środę 25 maja 2022 r. nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Stysia w Świdnicy wzięli udział w konferencji „Kurs na przyszłość” zorganizowanej przez Fundację MODE – Move and Develop Foundation we Wrocławiu. Naszą szkołę reprezentowały: p. Izabela Osiecka, p. Anna Larina-Dzimira oraz p. Anna Broszczak. Celem konferencji było podsumowanie projektu systemowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jednocześnie konferencja stanowiła podsumowanie tegorocznych wyjazdów nauczycieli na staże zagraniczne w ramach doskonalenia zawodowego (job shadowing). Była to również okazja do dzielenia się zdobytymi w czasie wyjazdów doświadczeniami. W czasie spotkania poruszone zostały przez prowadzących również tak ważne kwestie jak stałe podnoszenie jakości kształcenia, odpowiednie przygotowanie kadry dydaktycznej, dobre praktyki w zakresie nowoczesnych i efektywnych metod pracy oraz budowanie sieci kontaktów między instytucjami kształcenia zawodowego i podmiotami wspierającymi sektor edukacji. Udział w tego typu projektach i możliwość współpracy międzynarodowej, a także ciągły rozwój, i poszukiwanie nowych rozwiązań pozwala odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania, z którymi co dnia mierzą się zarówno nauczyciele jak i uczniowie. To ogromna szansa na zdobycie wiedzy i nowej perspektywy w dziedzinie kształcenia.

Skip to content