KADRA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2021/2022

Osiak Krzysztof DYREKTOR SZKOŁY
informatyka
Urbański Jacek WICEDYREKTOR SZKOŁY
fizyka
Ryś Mirosława KIEROWNIK PRAKTYK
przedmioty zawodowe
Wróblewska Jadwiga PEDAGOG SZKOLNY
wychowanie do życia w rodzinie
Czapracka-Sawko Aneta PEDAGOG SZKOLNY
wiedza o społeczeństwie
plastyka
historia
zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Bojanowska Marzena BIBLIOTEKARKA
Kawałko Agnieszka BIBLIOTEKARKA
Balawajder Joanna język niemiecki
Benedyk Mirosław religia
Bernacki Jacek geografia
Brońska Jolanta przedmioty zawodowe
Broszczak Anna język angielski
język angielski zawodowy
Curyl Małgorzata rewalidacja
Czapla Katarzyna wychowanie fizyczne
Czerniatowicz Magdalena przedmioty zawodowe
Czuwara Monika fizyka
biologia
Fila Artur język angielski
język angielski zawodowy
Hubisz Aneta język niemiecki
Jackowiak Arkadiusz historia
historia i społeczeństwo
Kaczyńska Katarzyna matematyka
Kapusta Anna język angielski
język angielski zawodowy
Kasprzyk Iwona chemia
Kliszczyk Bartosz przedmioty zawodowe
Kowal Justyna język niemiecki
Larina-Dzimira Anna przedmioty zawodowe
Lesiów Łukasz geografia
przedmioty zawodowe
Lubieniecka Danuta przedmioty zawodowe
Malak Małgorzata matematyka
Mączyńska Jolanta religia
Osiecka Izabela język angielski
język angielski zawodowy
Podrzycki Tomasz wychowanie fizyczne
Polit Irena przedmioty zawodowe
Pradelski Mateusz przedmioty zawodowe
Rogozińska Agnieszka język polski
Rogóż Agata przedmioty zawodowe
biologia
Ruszkowski Marek przedmioty zawodowe
informatyka
Serewiś Małgorzata język polski
Sorbian Zbigniew wychowanie fizyczne
Stachura Sandra język angielski
Synowska Alicja przedmioty zawodowe
Szkolak-Osiak Agnieszka język polski
Świątkowski Jacek przedmioty zawodowe
Tomiałowicz Michał wychowanie fizyczne
Trelak Monika przedmioty zawodowe
edukacja dla bezpieczeństwa
podstawy przedsiębiorczości
Urbańska‑Malucha Magdalena przedmioty zawodowe
Wajs Dorota język angielski
Winnicki Hul Andrzej matematyka
Witowski Marcin język angielski
język angielski zawodowy
Ząbek Wojciech wychowanie fizyczne
Zywer Marek historia
Żydek Konrad informatyka
bezpieczeństwo i higiena pracy