KADRA SZKOŁY 2019/2020

Osiak Krzysztof DYREKTOR SZKOŁY, informatyka
Urbański Jacek WICEDYREKTOR SZKOŁY, informatyka
Ryś Mirosława KIEROWNIK PRAKTYK, przedmioty zawodowe
Wróblewska Jadwiga PEDAGOG SZKOLNY, wychowanie do życia w rodzinie
Czapracka-Sawko Aneta PEDAGOG SZKOLNY, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, plastyka, historia
Bojanowska Marzena BIBLIOTEKARKA
Kawałko Agnieszka BIBLIOTEKARKA
Balawajder Joanna język niemiecki
Benedyk Mirosław religia
Bernacki Jacek geografia
Brońska Jolanta przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości
Cejmer Wiesława język angielski, język angielski zawodowy
Czapla Katarzyna wychowanie fizyczne
Czerniatowicz Magdalenaprzedmioty zawodowe
Czuwara Monika fizyka, biologia
Fila Artur język angielski, język angielski zawodowy
Hubisz Aneta język niemiecki
Jackowiak Arkadiusz historia, historia i społeczeństwo
Kapusta Anna język angielski, język angielski zawodowy
Karaszewski Dariusz historia
Kasprzyk Iwona chemia
Kędzierska Bożena język polski
Kliszczyk Bartosz przedmioty zawodowe
Kowal Justynajęzyk niemiecki
Larina-Dzimira Anna przedmioty zawodowe
Lesiów Łukasz geografia, przedmioty zawodowe
Lubieniecka Danuta przedmioty zawodowe
Malak Małgorzata matematyka
Mączyńska Jolanta religia
Osiecka Izabela język angielski
Pietrzyk Tomasz przedmioty zawodowe
Podrzycki Tomasz wychowanie fizyczne
Rogozińska Agnieszka język polski
Rogóż Agata przedmioty zawodowe, biologia
Ruszkowski Marek przedmioty zawodowe, informatyka, podstawy przedsiębiorczości
Sorbian Zbigniew wychowanie fizyczne
Sośnicka Aneta język polski
Synowska Alicja przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości
Szkolak-Osiak Agnieszka język polski
Świątkowski Jacek przedmioty zawodowe
Tomiałowicz Michał wychowanie fizyczne
Trelak Monika
Urbańska‑Malucha Magdalena przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości
Winnicki Hul Andrzej matematyka
Witowski Marcin język angielski
Ząbek Wojciech wychowanie fizyczne
Żydek Konrad edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy