STAŻ NA MALCIE

Dzisiaj zapraszamy na fotorelację o tym, jak uczniowie odbywający praktyki zawodowe na Malcie spędzają czas wolny.

Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3” nr 2018-1-PL01-KA102-049365 finansowany z funduszy Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Skip to content