WYJAZD DO GROSS-ROSEN

10. października 2019 uczniowie klas maturalnych zwiedzili były obóz koncentracyjny, a teraz muzeum „Groß-Rosen”. Celem wycieczki było poznanie życia obozowego więźniów i zrozumienie istoty działania państwa totalitarnego i jego odziaływania na każdego człowieka. Pod przykrywką II wojny światowej, w celu prowadzenia „nowego porządku”, naziści starali się zniszczyć wszystkich Żydów w Europie. Po raz pierwszy w historii ludzkości do masowej eksterminacji całego narodu użyto metod przemysłowych. Zamordowano 6 milionów, w tym 1,5 miliona dzieci. To wydarzenie zostało nazwane Holokaustem. Naziści również uczynili niewolnikami i zamordowali miliony innych. Wymordowano ogromną liczbę Cyganów, ludzi niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie, Polaków, rosyjskich jeńców wojennych, działaczy związków zawodowych, politycznych oponentów, więźniów sumienia, homoseksualistów i wielu innych.

Na terenie KL Groß-Rosen uczniowie ZSE mieli okazje zobaczyć pozostałości obozu oraz współczesne dokumenty i filmy na temat historii KL GR. Dalszą cześć nauczania o holokauście i ludobójstwie (NoHiL) uczniowie realizują w szkole na lekcji historii i społeczeństwa w tym historię KL Auschwitz – Birkenau. Dziękuję kierownikowi wycieczki, opiekunom i uczniom za wzorowe zachowanie podczas zwiedzania tego szczególnego miejsca kaźni.

Organizator: Arkadiusz Jackowiak

Kierownik wycieczki: Jolanta Mączyńska

Skip to content