SPOTKANIA INFORMACYJNE Z DORADCAMI ZAWODOWYMI

18. grudnia 2019 odbyło się trzecie spotkanie informacyjne z doradcą zawodowym – Panią Agnieszką Dolińską z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy i doradcą zawodowym, psychologiem Panem Dawidem Torbackim z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Uczestniczyła w nim klasa 4TE2.

Tematyka spotkania dotyczyła zapoznania uczniów kończących szkołę z obecnie funkcjonującymi instrumentami rynku pracy dotyczącymi pośrednictwa i poradnictwa zawodowego PUP w Świdnicy z podkreśleniem form skierowanych dla osób do 30. roku życia.

P. Dawid Torbacki zaznajomił z kolei z ofertą usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  DWUP, również z korzystaniem z usług na odległość. Przedstawione zostały  możliwości poznania siebie w kontekście dopasowania ścieżki kariery do indywidualnych predyspozycji i preferencji, budowania celów życiowych. Uwaga uczniów również została skierowana na istotne różnice psychologiczne między byciem biernym a byciem aktywnym w procesie poszukiwania pracy. Zaakcentowane zostały myśli, by zrozumieć, że odpowiedzialność za swoje życie zawodowe i dbałość o własne interesy leży tylko w rękach przyszłego pracownika. Należy również pamiętać, że rynek pracy to forma konkurencji – wygrywa ten, który się wyróżni i zadba o swoją przyszłość.

Dziękujemy Pani Agnieszce Dolińskiej i Panu Dawidowi Torbackiemu za przyjęcie zaproszenia i ciekawą prezentację tematu.

Alicja Synowska

Skip to content