NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W dniu 18.12 2019 odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego ZSE, na którym w obecności pana dyrektora Krzysztofa Osiaka, pana wicedyrektora Jacka Urbańskiego oraz opiekuna SU pana Artura Fili odbyło się przekazanie władz w Samorządzie Uczniowskim.

Odchodzący samorząd przedstawił swoje dwuletnie i zaiste imponujące dokonania, ustępująca skarbniczka zapoznała obecnych ze stanem finansów, a nowy przewodniczący SU krótko przedstawił plany działania na nadchodzącą kadencję. Oczywiście nie odbyło się bez momentów wzruszenia, radości i dumy z osiągnięć SU. Pan dyrektor również podkreślił znaczenia SU w życiu szkoły i docenił nasze starania. A na koniec członkowie odchodzącego i nowego samorząd wspólnie zapozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Nam pozostaje podziękować byłemu już samorządowi za ciężką i owocną pracę i życzyć wszystkiego dobrego nowym władzom samorządu.

A oto protokół z wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego przy ZSE w Świdnicy:

„W dniu 13.12.2019 w naszej szkole po raz kolejny odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Kandydatami do nowych władza Samorządu byli:

Szymon Kołodziej 1TE

Miłosz Kowalski 2TE

Hanna Madej 1TR

Igor Pietrzyk 2TOR

Konrad Sowa 2TFM

Natalia Śliwa 2TGP

Natalia Ząbek 2TE

Karolina Zielińska 1TFM

Do udziału w wyborach uprawnionych było 516 uczniów, 397 oddało swój głos, w tym 14 głosów zostało unieważnionych. Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

Igor Pietrzyk 2TOR – 126 głosów

Konrad Sowa 2TFM – 54 głosy

Natalia Śliwa 2TGP – 38 głosów

Miłosz Kowalski 2TE – 38 głosów

Szymon Kołodziej 1TE – 38 głosów

Natalia Ząbek 2TE – 34 głosy

Hanna Madej 1TR – 29 głosów

Karolina Zielińska 1TFM – 26 głosów”.

W skład nowego Samorządu Uczniowskiego wchodzą: Igor Pietrzyk, Konrad Sowa, Natalia Śliwa, Miłosz Kowalski, Szymon Kołodziej.

W skład Komisji wchodziły następujące osoby: pan wicedyrektor Jacek Urbański, opiekun Samorządu Uczniowskiego Artur Fila, pani Marzena Bojanowska, Gracjan Szymański, Agnieszka Nowak, Patrycja Lichota, Katarzyna Brodziak.”

Opiekun SU Artur Fila

Skip to content