INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

Drodzy absolwenci

Informujemy, że wszystkie świadectwa ukończenia szkoły dla tegorocznych maturzystów zostały przesłane w formie skanów do absolwentów poprzez dziennik elektroniczny.

Wersje papierową świadectw wraz z całą pozostałą dokumentacją będącą w posiadaniu szkoły planujemy przekazać absolwentom w dniach egzaminu maturalnego.

Z powodu zamknięcia szkoły dla wszystkich poza pracownikami nie będzie możliwości odebrania świadectw w terminie wcześniejszym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu odbioru świadectwa ukończenia szkoły proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Skip to content