PILNE!

 Praktyki  zawodowe  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

w czerwcu 2020 r.

Klasa 3TRE  tj. 3TE2 ( 11 uczniów ) i 3TR2 ( 14 uczniów) od 01.06.2020r. do 12.06.2020 r. odbywa 2-tygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach. Kontynuacja praktyki do wymiaru 4 tygodni odbędzie się we wrześniu 2020 r. (2 tygodnie)

Uczniowie klasy 3 TRE w trybie pilnym zgodnie z rozporządzeniem MEN wypełniają  zgodę na udział w praktyce zawodowej w przedsiębiorstwie (formularz zgody każdy uczeń otrzyma pocztą elektroniczną). Po wydrukowaniu i podpisaniu zgody przez ucznia i rodzica/opiekuna proszę o odesłanie jej na dzienniku do Mirosławy Ryś lub na adres  e-mail: miravip@interia.pl zdjęcia lub skanu tego dokumentu. W przypadku braku możliwości wydrukowania i wypełnienia zgody proszę o przepisanie ręcznie całej formuły zgody na kartce i wykonanie zdjęcia lub skanu oraz przesłanie tego dokumentu na dzienniku lub na adres e-mail: miravip@interia.pl.

Sprawa bardzo pilna!

Klasa 3TOR, która  rozpoczęła 4- tygodniową praktykę 24.02.2020 r. i przerwano jej realizację  12.03.2020 r. będzie ją kontynuować we wrześniu w wymiarze 7 dni roboczych. W okresie od 24.02.2020 r. do 12.03.2020 r. zrealizowano 13 dni praktyki zawodowej, natomiast wymiar całej 4-tygodniowej praktyki liczy 20 dni roboczych.

Klasa 2TE, która  rozpoczęła 4-tygodniową praktykę 09.03.2020 r. i przerwano jej realizacje 12.03.2020 r., będzie kontynuowała odbywanie praktyki w roku szkolnym 2020/2021.

Skip to content