29. MAJA – DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY I DRUKARZA

Dziś swoje święto obchodzą ludzie związani z kulturą i jej propagowaniem, zarówno ci, którzy zajmują się tym zawodowo, jak i społecznie. 29 maja to także święto drukarzy.

O zawodzie drukarza słów kilka

Praca tytułowego specjalisty polega na obsłudze i kontroli maszyn drukarskich. Drukarz jest potrzebny najczęściej przy produkcji książek oraz gazet. Niejednokrotnie zajmuje się też produkcją ulotek, plakatów, opakowań czy kalendarzy.

Drukarz to odpowiedzialne stanowisko. Osoba wykonująca pracę zajmuje się całym procesem produkcji, czyli odpowiada za przygotowanie druku, jego kontrolę oraz odbiór.

Drukarz – jakie wymagania?

Osoby, które chcą podjąć pracę na stanowisku drukarza muszą legitymować się wykształceniem zawodowym, średnim lub policealnym. Przez pracodawców mile widziane są ukończone dodatkowe kursy oraz szkolenia. Drukarz musi być osobą z dobrą kondycją fizyczną, mieć podzielność uwagi, znakomicie koncentrować na wykonywanej pracy, posiadać umiejętności techniczne, dobry wzrok. Na stanowisku drukarza wymagana jest znajomość obsługi komputera.

Drukarz – jakie warunki pracy?

Nietrudno domyślić się, że miejscem pracy drukarza jest drukarnia. To oczywiście miejsce zamknięte, w którym panują charakterystyczne warunki, czyli hałas wywoływany przez maszyny. Co więcej, drukarz narażony jest na styczność z chemikaliami (farby drukarskie, rozpuszczalniki).

Jakie zarobki w zawodzie drukarza?

Jako drukarz można zatrudnić się w drukarni, wydawnictwach oraz zakładach poligraficznych. Pensja uzależniona jest od miejsca zatrudnienia, wielkości firmy oraz jej kapitału. Pomysł, aby zostać drukarzem w świetle dzisiejszego zapotrzebowania na materiały poligraficzne itp., nie jest złym pomysłem. Drukarz zarabia miesięcznie średnio 3500 złotych.

Źródło:

Działacz kultury

W Polsce co roku przyznawana jest Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) posłów lub senatorów;
2) ministrów lub kierowników urzędów centralnych;
3) wojewodów;
4) jednostek samorządu terytorialnego;
5) podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, w tym organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury;
6) związków zawodowych;
7) dyrektorów państwowych i samorządowych instytucji kultury;
8) dyrektorów szkół artystycznych;
9) rektorów szkół wyższych;
10) kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznakę wręcza uroczyście minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub osoba przez niego upoważniona. Przyznaje się ją osobom fizycznym i prawnym bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Źródło:

https://www.gov.pl/web/kultura/odznaka-zasluzony-dla-kultury-polskiej

Polecane strony:

Polscy działacze kulturalni

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_dzia%C5%82acze_kulturalni

Z okazji obchodzonego 29 maja Dnia Działacza Kultury pragniemy przekazać wszystkim Pracownikom Instytucji Kultury oraz Twórcom i Animatorom życia kulturalnego wyrazy uznania za trudną, odpowiedzialną pracę, jaką wykonujecie na rzecz wszystkich obywateli naszego kraju. Dziękujemy za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury ogólnopolskiej oraz wkład w krzewieniu tradycji wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów. Życzymy niesłabnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań. Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję  z dobrze wykonanych zadań oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym jak i zawodowym!

Skip to content