KONSULTACJE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Konsultacje z przedmiotów zawodowych dla uczniów – kwalifikacje A 35 , AU 29

18.06.2020 r. godz. 9:00 – 11:30

sala 21 i 22

18.06.2020 r. godz: 12:00 – 14:30

sala 21 i 22

19.06.2020 r. godz. 10:00 – 12:30

sala 21 i 22

Wytyczne dyrektora szkoły dotyczące przeprowadzania konsultacji dla uczniów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej, podwyższonej temperatury.

W konsultacjach nie mogą brać udziału osoby oraz mające kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie oraz osoby poddane kwarantannie.

Zalecenia dla uczniów:

1. Do szkoły zabierz własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych.

2. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

3. Proszę nie gromadzić się przed szkołą i zachować odstęp przynajmniej 1,5 m.

4. Do szkoły będą wpuszczane wyłącznie osoby, które wyraziły wolę skorzystania z konsultacji – na 15 minut przed godziną rozpoczęcia konsultacji (zgodnie z listą przekazaną przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów).

5. Do szkoły wchodzimy w maseczkach zasłaniających usta i nos.

6. Przy wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast po wejściu do szkoły umyj ręce w toalecie.

7. Udaj się do wskazanego gabinetu.

8. W sali proszę zająć miejsca, wskazane przez prowadzącego konsultacje nauczyciela.

9. W czasie zajęć wolno korzystać WYŁĄCZNIE z własnych przyrządów: długopis, linijka, tablice, kalkulator, zeszyt itp.

10. W czasie konsultacji dozwolone jest korzystanie pojedynczo z toalety.

11. Po zakończeniu konsultacji należy opuścić szkołę, pamiętając o zakazie gromadzenia się.

Skip to content