SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS MATURALNYCH

Spotkania z wychowawcami klas maturalnych odbędą się 30 kwietnia 2021 r. (piątek) w sali nr 5 w budynku głównym szkoły o następujących godzinach:

 1. Klasa 4 TE1 – uczniowie z nr 1- 11 z dziennika o godz. 8.30
 2. Klasa 4 TE1 – pozostali uczniowie o godz. 9.00
 3. Klasa 4 TRE – uczniowie z nr 1- 11 z dziennika o godz. 10.00
 4. Klasa 4 TRE – pozostali uczniowie o godz. 10.30
 5. Klasa 4 TOR – uczniowie z nr 1- 11 z dziennika o godz. 11.30
 6. Klasa 4 TOR – pozostali uczniowie o godz. 12.00
 7. Klasa 3 LO – uczniowie z nr 1- 11 z dziennika o godz. 13.30
 8. Klasa 3 LO – pozostali uczniowie o godz. 14.00
 1. Proszę stosować się do poniższych zasad.
 2. Proszę nie gromadzić się przed szkołą i zachować odstęp przynajmniej 1,5 m.
 3. Do szkoły będą wpuszczane wyłącznie maturzyści.
 4. Do szkoły wchodzimy w maseczkach zasłaniających usta i nos.
 5. Przy wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast po wejściu do szkoły umyj ręce w toalecie.
 6. Po zakończeniu spotkania należy opuścić szkołę, pamiętając o zakazie gromadzenia się.
Skip to content