INFORMACJA O NABORZE DO SŁUŻBY W POLICJI

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zwrócił się do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z prośbą o przesyłanie do liceów i techników informacji o naborze absolwentów tych szkół do służby w policji, prosząc o rozpropagowanie jej wśród uczniów liceów i techników na Dolnym Śląsku.

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji zawarte są w linkach zamieszczonych poniżej:

https://drive.google.com/file/d/1jA6upvQTTlQt4FqKQtoGzUlTDs0z57od/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ErklI5BX48u6bdWO4a6feGYSxaGmmmS/view?usp=sharing

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

Skip to content