SPOTKANIE AUTORSKIE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. C. K. NORWIDA W ŚWIDNICY

24. września 2021 roku na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy młodzież z klasy 3 kształcąca się na kierunku Technik Fotografii i Multimediów wraz z opiekunkami panią Agnieszką Rogozińską oraz panią Marzeną Bojanowską udała się na spotkanie autorskie z profesorem Andrzejem Marianem Bartczakiem oraz fotografem Piotrem Tomczykiem. Wydarzenie było związane z obchodami 200. rocznicy urodzin C.K. Norwida. Stąd też pomysł zaproszenia do biblioteki pana profesora, który jest autorem książki artystycznej oraz ceramicznych kompozycji inspirowanych postacią i twórczością Norwida. Jego dzieło na stałe zostało osadzone w holu oraz czytelni biblioteki. Warto przybliżyć biografię obu panów. Profesor Andrzej Marian Bartczak ukończył studia plastyczne, pracuje na Wydziale Grafiki w Pracowni Technik Drzeworytniczych na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, jest profesorem zwyczajnym (1994), promotorem w przewodach doktorskich, recenzentem w postępowaniach habilitacyjnych i o nadanie tytułu naukowego profesora, jest Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, to autor wielu tysięcy rysunków, grafik, obrazów, obiektów przestrzennych, tkanin unikowych, ceramik i książek artystycznych, a także tekstów poetyckich i wierszy. Od 1971 roku w Polsce jak i za granicą odbyło się ponad 200 wystaw jego prac (Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Szwecja, USA, Włochy). Jest laureatem ponad 50 nagród, wyróżnień, medali za twórczość i wybitne osiągnięcia w artystycznym szkolnictwie wyższym, m.in. trzy nagrody Ministra Kultury i Sztuki, Złoty Medal za długoletnią służbę – nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010, stypendia twórcze i liczne nagrody rektorskie. Pracował w wielu muzeach, bibliotekach polskich, europejskich i amerykańskich oraz w kolekcjach prywatnych na całym świecie (źródło biografii: Bartczak Andrzej Marian, Cyprian Kamil Norwid, Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, Świdnica, 2012).

Z kolei drugi gość Piotr Tomczyk jest związany z łódzkim środowiskiem fotograficznym – mieszka, pracuje, tworzy w Łodzi – fotografią zajmuje się od 1968 roku. Jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia krajobrazowa, fotografia kreacyjna, fotografia portretowa oraz fotografia reklamowa. Jest członkiem rzeczywistym Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, w którym przez kilka kadencji był wiceprezesem Zarządu ŁTF. Był członkiem Rady nieistniejącej obecnie Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. Uczestniczy w pracach jury w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach fotograficznych. Prowadzi prelekcje, spotkania, warsztaty poświęcone fotografii. Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych: indywidualnych, zbiorowych oraz pokonkursowych. Od 1971 aktywnie prezentował swoje fotografie w licznych Międzynarodowych Salonach Fotograficznych; w Polsce i za granicą – zdobywając wiele akceptacji, medali, nagród, wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych. Jest członkiem rzeczywistym Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Fotografików, w który obecnie pełni funkcję członka Zarządu Okręgu Łódzkiego ZPAF (kadencja 2017–2020). Fotografie Piotra Tomczyka znajdują się m.in. w zbiorach Biura Wystaw Artystycznych w Świdnicy oraz Muzeum Sztuki w Łodzi (źródło noty biograficznej: wikipedia).

Obaj panowie podczas spotkania z młodzieżą opowiedzieli o swojej długoletniej współpracy, przyjaźni, przekazali kilka profesjonalnych porad dotyczących fotografowania, odpowiedzieli na pytania związane z ich pasjami a także podali receptę na sukces (trzeba być sobą, wierzyć w to, co się robi, pokazywać prawdę i być konsekwentnym), zachęcili również do obejrzenia wystawy zewnętrznej (znajdującej się na skwerze obok budynku biblioteki) – fotografii prac A. M. Bartczaka wykonanych przez P. Tomczyka pochodzących z folderu „Z Norwidem od ceramicznego pieca do biblioteki”. Młodzież chętnie słuchała każdego słowa. Miłym, końcowym akcentem było przekazanie w darze bibliotece szkolnej Ekonomika czterech książek autorstwa Andrzeja Mariana Bartczaka. Niewątpliwie, stanowią bogate źródło twórczości profesora.

Dziękujemy Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej za zaproszenie nas na spotkanie, było nam bardzo miło. Jesteśmy zaszczyceni możliwością bezpośredniego spotkania z tak zacnymi Osobistościami. Obu Panom życzymy kolejnych sukcesów, wystaw, publikacji, tytułów i nagród! Dziękujemy!

Marzena Bojanowska

Agnieszka Rogozińska

Skip to content