DZIEŃ TEATRU W EKONOMIKU

Teatr to jest pewien myślowy przekaz, skrót, filozofia.

Lustro – jak uważał Szekspir – w którym przegląda się świat,

ale ono jest też transparentne.

Przez nie widać coś dalej, głębiej i więcej.

[Andrzej Łapicki]

24.-25. marca 2022 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Teatrze, którego organizatorami byli nauczyciele języka polskiego: Pani Agnieszka Szkolak – Osiak, Pani Agnieszka Rogozińska, Pani Małgorzata Serewiś, nauczyciele bibliotekarze: Pani Marzena Bojanowska, Pani Agnieszka Kawałko oraz nauczyciel języka angielskiego Pan Artur Fila. 20 klas w 3-osobowych składach rywalizowało w bibliotece szkolnej w konkurencjach związanych z teatrem. Było do wykonania na czas 6 zadań: wykreślanie słów, tzw. „chmura tagów”, odgadywanie tytułu dramatu, z którego pochodzi dany cytat, uzupełnianie schematu budowy teatru antycznego, rozwiązywanie krzyżówek, rozpoznawanie aktorów oraz wyszukiwanie informacji na stronie internetowej Teatru Narodowego. Wszystkie zadania były wykonywane w określonym czasie. Zabawa była fantastyczna, było trochę stresu, ale też i śmiechu, zwłaszcza przy odgadywaniu nazwisk aktorów 🙂

Najlepszymi okazali się uczniowie z klasy 1e, zdobywając 47 punktów! Na drugim miejscu klasa 2e z ilością 46, na trzecim klasy 3TFM, 3f, 3s, zdobywając 46 punktów.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów nastąpi w środę 30. marca 2022 roku (godzina zostanie ogłoszona przez szkolny radiowęzeł).

Poniżej przestawiamy wyniki poszczególnych konkurencji wraz z sumą punktów i składem drużyn.

Dziękujemy za wspólną zabawę i sprawdzenie swojej wiedzy!

Organizatorzy:

Agnieszka Szkolak – Osiak

Agnieszka Rogozińska

Małgorzata Serewiś

Agnieszka Kawałko

Marzena Bojanowska

Artur Fila

Skip to content