EGZAMINY ZAWODOWE NA 100% W ŚWIDNICKIM EKONOMIKU

31 marca 2022 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji Zima 2022. Mamy się czym pochwalić! Zdawalność uczniów klas czwartych Technikum nr 5 w Świdnicy wynosi 91,4 %. Ogromne gratulacje! Jesteśmy dumni z tak dobrze przygotowanych do wejścia na rynek pracy przyszłych absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, którzy zasilą  branże: audiowizualną, poligraficzną  i ekonomiczno-administracyjną na krajowym i europejskim rynku pracy.  Możemy się również poszczycić zakończeniem przygotowania zawodowego i wypuszczeniem za kilka tygodni naszych pierwszych absolwentów w zawodach technik fotografii i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, w których kształcenie  rozpoczęliśmy 4 lata temu tj. w roku szkolnym 2018/2019. To była bardzo dobra decyzja i kierunek rozwoju szkoły, bo rynek pracy potrzebuje tego typu fachowców, co pokazały nam praktyki zawodowe odbywane przez naszych uczniów w krajowych i zagranicznych firmach.

Poniżej zamieszczamy wyniki szczegółowe sesji egzaminacyjnej Zima 2022.

AU.30 Organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowej – świadectwo kwalifikacyjne otrzymało 24 zdających,  co stanowi 92% zdawalności,

AU.55 Drukowanie cyfrowe i i obróbka druków – świadectwo kwalifikacyjne otrzymało 13 zdających,  co stanowi 92% zdawalności,

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych – świadectwo kwalifikacyjne otrzymało 14 zdających,  co stanowi 100% zdawalności,

AU.36 Powadzenie rachunkowości – świadectwo kwalifikacyjne otrzymało 23 zdających,  co stanowi 85 % zdawalności.

Do egzaminów ww. kwalifikacjach po raz pierwszy przystąpiło ogółem 81 uczniów, z których świadectwo kwalifikacyjne otrzymało 74 uczniów, co stanowi 91,4% .

Mirosława Ryś

Skip to content