DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Tegoroczny Dzień przedsiębiorczości odbył się 6 kwietnia.

Uczniowie klas 3e i 1e odbywali jednodniowe wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikując swe plany edukacyjne. Pozyskiwali informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Mogli doświadczyć związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, a także zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Włączenie do realizacji ogólnopolskiego programu środowiska przedsiębiorców powiatu świdnickiego w edukację młodych ludzi tworzy już po raz XIX nowatorską płaszczyznę przekazywania wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy. To również szansa na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do wejścia na rynek pracy.

To dzięki Państwa pomocy i wyrozumiałości młodzi ludzie uczniowie mogli zweryfikować informacje o pracy na wymarzonym stanowisku. Zdobyli również wiedzę o tym, jakich kompetencji i wiadomości oczekuje się od kandydatów w danym zawodzie.

Uczniowie klasy 1e podzielili się swoimi wrażeniami z odbytych praktyk.

Ich obserwacje skupiły się na ocenie atrakcyjności i specyfice danego zawodu. Zwrócili także uwagę na kształcenie swych umiejętności przydatnych w pracy. Utwierdzali się w swych wyborach zawodu. Cieszyła ich możliwość wykonywania zleconych zadań i czynności zawodowych np. podczas obsługi klienta, obsługi programów komputerowych, wykonywania czynności m. in. handlowca, nauczyciela, księgowego, nauczyciela bibliotekarza i kierowane ku nim pochwały pracowników. Dostrzegli np. specyfikę prac, wymagania stawiane pracownikom, wykorzystywali swą wiedzę i umiejętności praktyczne. Chwalili również miłą atmosferę pracy życia zawodowego.

Wyrazili chęć wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji programu.

Bardzo dziękujemy i firmom i Rodzicom za zaangażowanie w organizację Dnia Przedsiębiorczości.

Dziękujemy również wychowawcom i konsultantom klasowym za współpracę.

Alicja Synowska i Jolanta Brońska

organizatorzy

Skip to content